dsp_decreas_text dsp_increase_text

Lokaal voedsel en korte toeleveringsketens

 

De belangrijke rol van voedingsmiddelen in de plattelandsontwikkeling in de EU wordt benadrukt door het beleid van de Europese Commissie aangaande de bevordering van agrarische producten. In 2011 werden voorstellen naar voren gebracht om dit beleid aan te passen. Deze voorstellen vestigen de aandacht op het feit dat de „EU beschikt over een culinair erfgoed van grote diversiteit dat volledig moeten worden benut.”

Partnerschapbenaderingen ter versterking van lokale voedselmarkten zijn effectieve instrumenten voor plattelandsontwikkeling. Uitkomsten van lokale voedselprojecten kunnen de kernelementen van de plattelandseconomie duurzaam ondersteunen. Door samen te werken kunnen bedrijven bijvoorbeeld deelnemen aan lokale voedselprojecten om nieuwe manieren te vinden om meer producten te verkopen en nieuwe soorten klanten aan te trekken. Er kunnen sterkere banden worden gesmeed tussen de plaatselijke landbouw-, de toeristische en de voedselvoorzieningssectoren.

Bovendien leidt de consumptie van lokale voedingsmiddelen in plattelandsgebieden tot minder vervoer van voedingsmiddelen. Dit kan leiden tot economische, ecologische en sociale voordelen zoals kostenbesparingen door minder vervoer, lagere uitstoot, lagere belasting van plattelandswegen, vermindering van de verkeersdruk en grotere verkeersveiligheid.

Er kan ook een waaier aan ontwikkelingsvoordelen voor bedrijven op het platteland worden verkregen uit „korte toeleveringsketens”. Zo kan vermindering van het aantal bedrijven dat betrokken is bij een toeleveringsketen, het aandeel vergroten van de uiteindelijke prijs die wordt ontvangen door de producenten. Minder schakels kunnen ook kostenbesparingen voor de klanten opleveren en het voor iedereen makkelijker maken om te weten waar de grondstoffen vandaan komen. Directe verkopen (vanaf de oorspronkelijke producent tot de uiteindelijke klant) zijn de kortste toeleveringsketens.

ELFPO-maatregelen hebben mogelijkheden gecreëerd voor het vereenvoudigen van korte toeleveringsketens die relevant zijn voor de agrovoedingssector en die ook kunnen worden toegepast op andere plattelandsbedrijven.

In de volgende programmeringsperiode van het plattelandsontwikkelingsbeleid (2014-2020) zal de nadruk op lokaal voedsel en korte toeleveringsketens worden versterkt. Nieuwe POP's voor deze periode kunnen gespecialiseerde sub-programma's bevatten die gericht zijn op extra POP-financiering voor dit soort plattelandsontwikkelingsprojecten. Informatie over deze voorstellen is te vinden in de volgende ENPO-publicatie:

Meer informatiebronnen:

  • Er is een interessant onderzoek over korte toeleveringsketens uitgevoerd door het Italiaanse NPN [PDF en]
  • Zie de ENPO-brochure over voedselprojecten die worden ondersteund door het ELFPO voor voorbeelden van acties voor lokaal voedsel en korte toeleveringsketens [PDF en]