dsp_decreas_text dsp_increase_text

Contactpersonen

Hoe neemt u contact op met het ENPO?

Er is een contactpunt ingericht dat voor de Europese Commissie (Directoraat-generaal Landbouw en plattelandsontwikkeling) diensten voor het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling ontwikkelt. Het contactpunt verstrekt u graag meer informatie. U kunt het contactpunt bereiken op:

Contactpunt van het ENPO
Hamerstraat 81
B - 1000 Brussel
België

Tel. +32 2 235 20 20
Fax +32 2 280 04 38
E-mail : info@enrd.eu


 

De medewerkers van het contactpunt:

SECRETARIAAT VAN HET CONTACTPUNT

KENNISONTWIKKELING/BELEIDSANALYSE

Verleent ondersteuning aan: thematische werkgroepen/bijeenkomsten van deskundigen;
analyse/samenvatting van programma's; monitoringindicatoren

UITWISSELING VAN KENNIS/COMMUNICATIE

Verleent ondersteuning aan: ENPO-website en dynamische instrumenten; infolijn; seminaries/conferenties; publicaties; ENPO-nieuws

UITWISSELING VAN KENNIS/NETWERKEN EN SAMENWERKING

Verleent ondersteuning aan: samenwerking; transnationale samenwerking; contacten met nationale netwerken voor het platteland

WEBSITETEAM

Europees deskundigennetwerk voor evaluaties inzake plattelandsontwikkeling

Als u contact wilt opnemen met het Deskundigennetwerk evaluaties, ga dan naar de pagina..