dsp_decreas_text dsp_increase_text

Sociale aspecten

Sociale landbouw

Sociale landbouw heeft de laatste jaren de aandacht getrokken van een steeds ruimere waaier aan partijen die belangen hebben in het platteland en tal van voorbeelden van sociale landbouwactiviteiten kunnen in de lidstaten van de EU-27 worden gevonden. Deze belangstelling is het gevolg van een groeiend begrip van de potentiële rol van agrarische en rurale hulpbronnen voor de verbetering van het sociale, fysieke en mentale welzijn van mensen.

Tegelijkertijd schept sociale landbouw ook een nieuwe mogelijkheid voor landbouwers om alternatieve diensten te verlenen om de omvang van hun activiteiten en hun multifunctionele rol in de samenleving te vergroten en te diversifiëren. Met deze integratie tussen agrarische en sociale activiteiten kunnen boeren ook nieuwe bronnen van inkomsten krijgen en kan het imago van de landbouw in de „publieke opinie” worden verbeterd.

Gezamenlijk thematisch Initiatief

In december 2009 werd een gezamenlijk thematisch initiatief van de NPN’s voor sociale landbouw gelanceerd als reactie op een voorstel van het Italiaanse nationale plattelandsnetwerk met als doel een groep NPN's samen te laten werken om de door de nationale/regionale POP's (2007-2013) gepresenteerde mogelijkheden en hindernissen voor de uitvoering van activiteiten betreffende sociale landbouw/groene zorg in de EU-27 aan te wijzen en te analyseren.

Het specifieke doel van het thematische initiatief voor sociale landbouw was „... het verbeteren van de tenuitvoerlegging van de POP's ter ondersteuning van de sociale landbouw te verbeteren en input te leveren aan de ontwikkeling van de toekomstige programmeringsperiode op nationaal en Europees niveau.”

Er namen in totaal zeven NPN's deel aan het initiatief, namelijk Oostenrijk, België-Vlaanderen, Finland, Ierland, Italië, Zweden en het Verenigd Koninkrijk, die begonnen met het verzamelen van informatie over de stand van zaken met betrekking tot sociale landbouw in hun land.

De resultaten van deze eerste samenwerking werden in maart 2010 gepresenteerd [PDF en] tijdens de 8e NPN-bijeenkomst in Rome (25-26 maart 2010). De deelnemende NPN's hebben ook overeenstemming bereikt over een werkprogramma voor het opstellen van een overzichtsdocument (ondersteund met een reeks relevante casestudies) voor het eind van 2010.

De resultaten van zowel het overzichtdocument als de casestudies werden gepresenteerd op twee belangrijke conferenties voor sociale landbouw in 2010:

  • De 5e Europese COST 866-conferentie over „Groene zorg in de landbouw” gehouden op 24-26 augustus 2010 in Witzenhausen, Duitsland, en;
  • Koppeling van plattelandsontwikkeling en sociale landbouw”, georganiseerd door het Vlaamse netwerk voor het platteland op 30 september en 1 oktober 2010 in Mechelen, België.

De definitieve versie van het overzichtsdocument kunt u hier downloaden [PDF en] en een totaal van 6 lidstaten verzamelde 17 casestudies, hier [PDF en].

Daarnaast laat de volgende video een aantal specifieke voorbeelden zien van sociale agrarische activiteiten uit het Verenigd Koninkrijk.

Als u meer projecten over dit onderwerp wilt zien, klikt u op de gerelateerde zoekwoorden hieronder: