dsp_decreas_text dsp_increase_text

Sosiaaliset näkökohdat

Maatilojen kuntouttava käyttö

Maatilojen kuntouttava käyttö (social farming) on viime vuosien aikana alkanut kiinnostaa yhä useampaa sidosryhmää ja lukuisia esimerkkejä maatilojen kuntouttavan käytön toiminnasta on löydettävissä EU-27-maissa. Tämä kiinnostuksen osoitus on seurausta siitä, että yhä paremmin on alettu ymmärtää maaseudun resurssien potentiaali ihmisten sosiaalisen, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kannalta.

Samalla maatilojen kuntouttava käyttö edustaa myös uutta mahdollisuutta viljelijöille vaihtoehtoisten palvelujen tuottamiseen laajentaen heidän tarjontaansa ja monitoiminnallista rooliaan yhteiskunnassa. Tämä maatalouden ja sosiaalisten toimintojen yhdistäminen voi tuoda viljelijöille myös uusia tulolähteitä parantaen näin myös maatalouden julkisuuskuvaa.

Maatilojen kuntouttavan käytön yhteishanke

Kansallisten maaseutuverkostojen (NRN) maatilojen kuntouttavan käytön yhteishanke käynnistettiin joulukuussa 2009 vastauksena Italian kansallisen maaseutuverkoston aloitteeseen yhteistyöstä nimetä ja analysoida ne mahdollisuudet ja esteet, joita kansalliset tai alueelliset maaseudun kehittämisohjelmat (2007–2013) kohtaavat toteuttaessaan maatilojen kuntouttavan käytön toimenpiteitä EU-27-maissa.

Maatilojen kuntouttavan käytön hankkeen tavoitteena oli ”...tukea maaseudun kehittämisohjelmien maatilojen kuntouttavan toteutuksen parantamista ja tarjota palautetta tulevalle ohjelmakaudelle kansallisella ja Euroopan tasolla.”

Yhteensä seitsemän kansallista maaseutuverkostoa osallistui hankkeeseen (Itävalta, Belgian Flanderi, Suomi, Irlanti, Italia, Ruotsi ja Yhdistynyt kuningaskunta). Jokainen maa keräsi tietoja oman maansa maatilojen kuntouttavan käytön nykytilasta.

Tämän ensimmäisen yhteistyöhankkeen tulokset esiteltiin [PDF ] maaliskuussa 2010 kansallisten maaseutuverkostojen (NRN) kahdeksannessa kokouksessa Roomassa (25–26. maaliskuuta 2010). Hankkeeseen osallistuvat kansalliset maaseutuverkostot sopivat yhteisestä työohjelmasta, jolla valmistellaan Yleiskatsausasiakirja (joka sisältää myös sarjan tapaustutkimuksia) vuoden 2010 loppuun mennessä.

Yleiskatsausasiakirjan ja tapaustutkimuksen tulokset esiteltiin kahdessa tärkeässä maatilojen kuntouttavaa käyttöä koskevassa konferenssissa 2010:

  • Euroopan viides COST 866 -konferenssi ”Green Care in Agriculture” (Maatalouden Green care -palvelut), joka järjestettiin 24–26. elokuuta 2010 Witzenhausenissa, Saksassa ja
  • Linking Rural Development and Social Farming”, (Maaseudun kehittämisen ja kuntouttavan käytön yhdistäminen) jonka järjesti Flemish Rural Network (Flanderin kansallinen maaseutuverkosto) 30. syyskuuta ja 1. lokakuuta 2010 Mechelenissä, Belgiassa.

Yleiskatsausasiakirjan lopullisen version voi ladata tästä [PDF ] ja kuuden eri jäsenmaan keräämät yhteensä 17 tapaustutkimusta tästä [PDF ].

Lisäksi seuraava video esittää muutamia esimerkkejä maatilojen kuntouttavan käytön toiminnasta Isosta-Britanniasta

Lisätietoja aiheeseen liittyvistä hankkeista saa napauttamalla seuraavia otsikoita