dsp_decreas_text dsp_increase_text

Overzicht Beleid voor Plattelandsontwikkeling

Nationale Strategieën

Een inleiding tot de nationale strategieplannen (NSP's)

Elke lidstaat heeft zijn eigen nationale strategieplan (NSP) voor plattelandsontwikkeling, op basis van de strategische richtsnoeren van de EU, waarbij ten volle rekening wordt gehouden met de specifieke omstandigheden en behoeften van elk land. Om meer te weten te komen over de individuele strategieën van de lidstaten bezoekt u onze interactieve kaart en selecteert u het land waarin u geïnteresseerd bent.

Nationale strategieplannen (NSP's) zijn bedoeld om een referentie-instrument te bieden voor de voorbereiding van de ELFPO-programmering. De strategieën worden uitgevoerd door middel van plattelandsontwikkelings programma's, hetzij voor het land of, voor sommige lidstaten, voor specifieke administratieve regio's.

De nationale strategieplannen helpen om:

  • de gebieden aan te merken waar het gebruik van EU-steun voor plattelandsontwikkeling de meeste waarde toevoegt;
  • verband te leggen met de belangrijkste prioriteiten van de EU, met inbegrip van deze die op zowel de Lissabon-agenda (strategie voor groei en banen) als de Göteborg-agenda (duurzaamheidsdoelen) staan;
  • de consistentie met ander EU-beleid te waarborgen, met name voor de economische samenhang en het milieu;
  • de tenuitvoerlegging van het nieuwe marktgerichte GLB te ondersteunen en om de noodzakelijke herstructurering die dit in de oude en nieuwe lidstaten met zich mee zal brengen te ondersteunen.

De nationale strategieplannen omvatten:

  • een evaluatie van de economische, sociale en ecologische situatie en de mogelijkheden voor ontwikkeling;
  • de gekozen strategie voor gezamenlijk optreden van de EU en de betrokken lidstaat, die de consistentie van de gemaakte keuzes met de strategische richtsnoeren van de EU laat zien;
  • de thematische en territoriale prioriteiten voor plattelandsontwikkeling in het kader van elke as, met inbegrip van de belangrijkste gekwantificeerde doelstellingen en passende toezichts- en evaluatie-indicatoren;
  • een lijst van de plattelandsontwikkelingsprogramma’s waarmee het nationale strategieplan ten uitvoer wordt gelegd en een indicatieve toewijzing uit het ELFPO voor elk programma;
  • de middelen om de coördinatie met de andere instrumenten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid te waarborgen en in voorkomend geval, de begroting om convergentiedoelstellingen te bereiken;
  • een beschrijving van de regelingen en de begroting voor de oprichting van het nationale netwerk voor het platteland in de lidstaat.