dsp_decreas_text dsp_increase_text

Verbanden tussen platteland en stad

 

De mededeling van de Europese Commissie van 2010 over de toekomst van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) na 2013 stelt dat het GLB de volgende prioriteit heeft: „een evenwichtige territoriale ontwikkeling van de plattelandsgebieden in de EU door mensen in lokale gebieden mogelijkheden te bieden, de opbouw van vaardigheden en de verbetering van de lokale omstandigheden en de banden tussen landelijke en stedelijke gebieden.”

Benaderingen van plattelandsontwikkeling in verband met dergelijke evenwichtige territoriale ontwikkelingen zouden baat hebben bij aandacht voor belangrijke kwesties, zoals:

  • Stedelijke gebieden zijn belangrijke markten en dienstencentra voor plattelandsbedrijven.
  • Het Europese platteland is populair onder de stedelijke bevolking.
  • De plattelandsgebieden rond de steden en grote steden kunnen op het gebied van het milieu onder druk komen te staan door stedelijke ontwikkeling, massarecreatie en woon-werkverkeer.

Geïntegreerde beleidsbenaderingen op regionale schaal kunnen zorgen voor positieve resultaten door aandacht te geven aan de diverse vormen van dynamiek van stedelijke en plattelandsrelaties en deze te sturen. De resultaten kunnen leiden tot duurzame regionale ontwikkelingsbenaderingen die op een gepaste en evenwichtige wijze rekening houden met zowel landelijke als stedelijke gebieden.

Er is een overvloed aan verdere informatie geproduceerd over de banden tussen platteland en stad, zoals dit onderzoek naar regionale studies waarbij vier brede vormen van samenswerking tussen platteland en stad worden belicht, die kunnen worden onderscheiden in beleidsoverwegingen: