dsp_decreas_text dsp_increase_text

Landbouw

Kleine agrarische bedrijven

Kleine agrarische bedrijven zijn altijd al een hoeksteen geweest van de landbouw in de EU. Zij spelen een belangrijke rol in zowel productie als behoud van plattelandsdynamiek.

Kleine agrarische bedrijven onderhouden lokale plattelandsgemeenschappen en bieden belangrijke sociale, culturele en ecologische diensten (publieke goederen) en creëren daarnaast toegevoegde waarde, met name in de vorm van lokale specialistische producten. Bijgevolg zijn zowel de huidige situatie als de effecten van de structurele aanpassingen ten aanzien van het voortbestaan ervan van groot belang voor de plattelandsgebieden in de EU.

Door de laatste twee uitbreidingen in 2004 en 2007 zijn er miljoenen kleine en semi-zelfvoorzienende bedrijven in de EU bijgekomen. De integratie van deze bedrijven in de markten is laag en het concurrentievermogen ervan wordt in twijfel getrokken. Anderzijds bevolken deze bedrijven het platteland, vaak in de meest kwetsbare en achtergestelde regio's.

Kleine agrarische bedrijven in de Europese Unie

De conferentie op hoog niveau - over „The Present and the Future of Small Farms in the European Union” („Het heden en de toekomst van kleine bedrijven in de Europese Unie”) - werd gehouden van 8 tot 9 juli 2011 in Krakau, Polen. De conferentie werd georganiseerd door de landbouwuniversiteit n Krakau, het instituut voor plattelands- en agrarische ontwikkeling van de Poolse academie voor wetenschappen in Warschau, de Malopolska-associatie voor agrarische uitbreidingsdiensten, het agrarisch adviescentrum in Brwinów (filiaal in Krakau) en het Bureau van het lid van het Europees Parlement Czesław Siekierski. Het wordt beschouwd als een follow-up van het ENPO-seminar over semi-zelfvoorzienende landbouw, gehouden in oktober 2010 in Sibiu, Roemenië.

De samenvatting van de conferentie van Krakau kan hier worden gedownload [PDF en] en klik hier voor informatie over het ENPO-seminar over semi-zelfvoorzienende landbouw.

Andere relevante informatie

Het gezamenlijke thematische NPN-initiatief van het ENPO over korte toeleveringsketens is van bijzonder belang voor kleine agrarische bedrijven. Meer over dit initiatief is hier te vinden.