dsp_decreas_text dsp_increase_text

Maaseudun ja kaupungin yhteydet

 

Euroopan komission tiedonannossa vuodelta 2010 EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) tulevaisuus vuoden 2013 jälkeen todetaan, että yhteisen maaseutupolitiikan ensisijaisena tavoitteena on ”maaseudun alueiden tasapainoinen alueellinen kehitys kautta koko EU:n alueen saavutetaan antamalla oikeuksia paikallisille asukkaille, kehittämällä valmiuksia ja parantamalla paikallisia olosuhteita sekä kaupunkien ja maaseutualueiden välisiä yhteyksiä.”

Maaseudun kehittämisen menetelmissä yhdistettynä tämänkaltaiseen tasapainoiseen kehitykseen olisi hyvä ottaa huomioon sellaiset keskeiset tosiasiat kuten:

  • Kaupunkialueet ovat tärkeitä markkina- ja palvelukeskuksia maaseutuyrityksille.
  • Euroopan maaseutu on suosittu kaupunkiväestön keskuudessa.
  • Kaupunkeja ympäröivät maaseutualueet voivat kokea ympäristöpaineita kaupunkien kehityksestä, ”honey-pot”-virkistystoiminnasta ja työmatkaliikenteestä.

Kehittämispolitiikan yhdistetyt menettelytavat alueellisella tasolla voivat luoda positiivisia tuloksia ottamalla huomioon ja käsittelemällä kaupunki- ja maaseutualueiden erilaista dynamiikkaa. Tulokset voivat saada aikaan kestävän alueellisen kehityksen toimintatapoja, jotka ottavat asianmukaisesti ja tasapuolisesti huomioon sekä maaseutu- että kaupunkialueet.