dsp_decreas_text dsp_increase_text

Metsätalous

Metsät ja muut puustoiset maat kattavat yli 40 % EU:n pinta-alasta. Ne tarjoavat toimeentulon miljoonille työntekijöille, yrittäjille ja metsänomistajille. Metsänomistajat ja maanviljelijät ovat EU:n maaseudun maa-alan pääasialliset hoitajat ja heillä on merkittävä vaikutus taloudelliseen kasvuun, työpaikkoihin ja hyvinvointiin maaseutualueilla. Metsillä on sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristöä koskevaan merkitykseen perustuva moninainen tehtävä. Näihin kuuluvat biologisen monimuotoisuuden säilyttämiseen, uusiutuvien energialähteiden tuottamiseen ja ilmastonmuutoksen torjuntaan liittyvät toimet.

Kansallisten maaseutuverkostojen (NRN) metsätaloushanke

Kansallisen maaseutuverkoston metsätalouden hanke käynnistettiin joulukuussa 2009. Tavoitteena oli perustaa työympäristö kansallisten maaseutuverkostojen keskuudessa edistämään kokemusten vaihtoa ja parantamaan metsätalouden toimenpiteiden käyttöönottoa EU:n ohjelmakaudella 2007–2013.

Hankkeen päätarkoituksesta ja halutuista tuloksista sovittiin työryhmän ensimmäisessä kokouksessa Brysselissä joulukuussa 2009, jolloin viidestä kansallisesta maaseutuverkostosta koostuva aloitusryhmä määritti tulevan yhteistyön perusteet. Kiinnostus hanketta kohtaan on sen jälkeen kasvanut ja nykyisin mukana on yhteensä 10 kansallista maaseutuverkostoa.

Osana hankkeen yhteydessä suoritettua tutkimustyötä Eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston yhteyspiste (ENRD Contact Point) laati tausta-asiakirjan [PDF ], jossa tarkasteltiin metsiin liittyviä toimenpiteitä valittujen jäsenmaiden maaseudun kehittämisohjelmissa ohjelmakaudella 2007–2013. Kansalliset maaseutuverkostot osallistuivat tutkimukseen keräämällä maakohtaisia tietoja.

Kansalliset maaseutuverkostot ovat myös työskennelleet määrittääkseen kolme pääkohdetta, joiden avulla määrittää ja käynnistää yhteinen toiminta. Nämä esiteltiin, yhdessä määrättyjen yhteisten toimintamuotojen ehdotusten kanssa, kansallisten maaseutuverkostojen kymmenennessä kokouksessa (Edinburghissa, syyskuussa 2010) [PDF ].

Katso lisätietoja kansallisen maaseutuverkoston metsätalouden hankkeen yhteenvetoasiakirjasta [PDF ]

Kansallisten maaseutuverkostojen metsätaloushankkeen aihepiirejä ja yhteistoimintamuotoja

 

Metsien biomassan käyttö pienessä mittakaavassa (lyhyet energiaketjut)

Tässä aiheessa keskitytään kokemusten vaihtoon metsien biomassan käytöstä energian tuotannossa (erityisesti lämmitykseen) paikallisella tasolla. Tämän aihepiirin toimenpiteitä johtaa Suomen kansallinen maaseutuverkosto (NRN) ja aiheelle omistettu seminaari järjestettiin 25–27 syyskuuta 2011 Punkaharjulla (Suomessa).

Metsien monitoimirooli (metsien tuottamat julkishyödykkeet ja -palvelut)

Tämän aihepiirin käynnisti Espanjan kansallisen maaseutuverkoston järjestämä opintovierailu lokakuussa 2010. Opintovierailun kohteena oli  Etelä-Espanjan dehesa-tammimetsät Andalusiassa, jossa opintomatkalaiset tutkivat metsien tarjoamia mahdollisuuksia talouden monipuolistamiseen.

Opintovierailun tulokset [PDF ] johtivat kansainväliseen seminaariin ”The Management of Environmental Public Goods” (Ympäristön julkishyödykkeiden hoito), jonka järjesti Vallonian maaseutuverkosto Namurissa, Belgiassa, 18–19 marraskuuta 2010. Seminaarissa esiteltiin myös lisää esimerkkejä metsien monitoiminnallisista rooleista laajemmassa EU-yhteydessä (katso Vallonian maaseudun kehittämisverkoston laatimat seminaariesitykset [PDF ]).

Lisätietoja Espanjan ja Vallonian verkostojen yhteenvetoasiakirjasta [PDF ]

Tämän ala-aihepiirin tietojen vaihdon seurauksena järjestettiin toinen opintovierailu, jonka järjesti Leader-ohjelman paikallinen toimintaryhmä (LAG) ”Pays Landes Adour Ocèanes” Aquitainen alueen maajaos (Ranska) on 27–30. syyskuu 2011. Tässä seminaarissa tutkittiin metsien moninaista sosioekonomisia ja ympäristöllisiä ulottuvuuksia, suunniteltiin ja toteutettiin paikallisesti integroitu kehitysstrategia.

Yksityisen metsänhoidon tuki

Tästä aihepiiristä on todettu laaja toimenpidemahdollisuuksien kirjo ja niitä harkitaan parhaillaan. Italian kansallinen maaseutuverkosto on ottanut johdon ehdottamalla yhteistoimintaa kokemusten vaihdosta tietojen saatavuudesta metsätalouden alalta. Yhteenvetoasiakirja ehdotuksesta on saatavilla [PDF ]

Muita liittyviä toimintoja

RomaForest 2011 -kongressi (Rooma, Italia, 23–24. kesäkuuta 2011)

YK:n kansainvälisen metsävuoden 2011 yhteydessä Italian kansallinen maaseutuverkosto isännöi Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston tuella kansainvälistä kongressia metsävarojen nykyisestä ja tulevasta roolista maaseutualueiden sosioekonomisessa kehityksessä. Lisätietoja saa kongressin virallisilta verkkosivuilta RomaForest2011 tai lukemalla tapahtuman yhteenvetoasiakirja [PDF ]

Lisätietoja metsätaloudesta

Katso EU Rural Review - lehti Metsätalouden sekä maaseudun kehittämisen (marraskuu 2011) [PDF ]

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahasto) hanke-esitteitä Metsänhoito esittelee joukon artikkeleita siitä, miten maaseuturahaston voidaan käyttää kestävästi kehittää EU: n monipuolisista eri metsävaroja [ PDF&      ]

Maaseudun yrittäjyys -portaali sisältää oman osion metsätaloudesta, josta saa muita tärkeitä tietoja koskien ohjelman sisältöä, metsätaloushankkeita ja muita hyödyllisiä online-resursseja.

Selaamalla Maaseudun kehittämisohjelmahankkeiden tietokantaa saa tietoja metsäalan hankkeista.

Lisätietoja toiminnasta ja tuloksista tämän teemakohtaisen aloitteen annetaan työn edetessä.