dsp_decreas_text dsp_increase_text

Tervetuloa tutkimus- ja innovointiportaaliin

 

Tutkimus ja innovointi ovat tärkeitä tekijöitä maaseudun kehittämisessä ja niiden merkityksen on määrä kasvaa, koska ne ovat Europe 2020 -strategian (jonka tavoitteena on älykäs, kestävä ja osallistava kasvu) ydinasioita.

Tutkimus ja innovointi liittyvät vahvasti toisiinsa. Tutkimus, joka usein on innovoinnin edellytys, käsittää lukuisia toimijoita (tiedelaitoksista yksityiseen sektoriin), jotka tekevät yhteistyötä erilaisissa aloitteissa ja hankkeissa. Tutkimus tyypillisesti edellyttää julkisten laitosten ja organisaatioiden tukea ja kannustusta.

Innovointi toisaalta voi ulottua pitkälle teknisen kehityksen yli ja voi johtaa sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristöä koskevaan edistymiseen. Osaamisen siirto tukee innovointiprosessia pitämällä liikeyritykset, organisaatiot ja yksityishenkilöt ajan tasalla sekä ajatustenvaihdolla uusista käytännöistä, jotka voivat olla todella tärkeitä.

Tällä portaalilla Eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkosto pyrkii kehittämään aktiivisempaa yhteyttä maaseudun kehittämisyhteisön jäseniin, jotka toimivat tutkimuksen ja innovoinnin parissa, olivatpa nämä sitten innovoijia, tutkijoita, rahoittajia tai tutkimuksen loppukäyttäjiä. Portaali tarjoaa tietoja laitoksista ja organisaatioista, tutkimus- ja innovointihankkeista ja se sisältää tärkeää tutkimus-, julkaisu- ja audiovisuaalista aineistoa.

Tervetuloa tutkimus- ja innovointiportaaliin en, fr, de, it, pl, es