dsp_decreas_text dsp_increase_text

Maaseudun kehittämispolitiikan yleistiedo

Kansalliset strategiat

Kansallisten strategiasuunnitelmien esittely

Kukin jäsenvaltio laatii EU:n strategisten suuntaviivojen mukaisen kansallisen strategiasuunnitelman, jossa otetaan huomioon kunkin maan erityisolosuhteet ja tarpeet. Lisätietoja yksittäisen jäsenvaltion strategiasuunnitelmasta saat tarkastelemalla interaktiivista karttaa ja valitsemalla haluamasi maan.

Kansallisten strategiasuunnitelmien tarkoituksena on tarjota viitekehys Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle (maaseuturahasto). Kansallinen strategiasuunnitelma pannaan täytäntöön maaseudun kehittämisohjelmassa joko kullekin maalle tai joidenkin jäsenvaltioiden kohdalla määrätyille hallintoalueille.

Kansallisten strategiasuunnitelmien tarkoituksena on tarjota viitekehys Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastolle (maaseuturahasto). Kansallinen strategiasuunnitelma pannaan täytäntöön maaseudun kehittämisohjelmassa joko kullekin maalle tai joidenkin jäsenvaltioiden kohdalla määrätyille hallintoalueille.

Kansallisten strategiasuunnitelmien avulla pyritään:

 • Tunnistamaan alueet, joissa EU:n maaseudun kehittämistuki tuottaa eniten lisäarvoa.
 • Varmistamaan, että politiikka tukee EU:n ensisijaisia tavoitteita, mukaan lukien Lissabonin strategiassa (kasvu- ja työllisyysstrategia) ja Göteborgin strategiassa (kestävän kehityksen tavoitteet) määritellyt tavoitteet.
 • Varmistamaan johdonmukaisuus muiden EU-poliitikkojen, kuten taloudellista koheesiota edistävän politiikan ja ympäristöpolitiikan, kanssa.
 • Edistämään uuden markkinasuuntautuneen yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) täytäntöönpanoa ja siihen liittyvää rakenneuudistusta uusissa ja vanhoissa jäsenvaltioissa.

Kansalliset strategiasuunnitelmat sisältävät:

 • Taloudellisen, sosiaalisen ja ympäristön tilan arvioinnin ja kehittymisen potentiaalin.
 • Valitun strategian EU:n ja kyseisen jäsenvaltion yhteiselle toiminnalle, osoittaen valintojen johdonmukaisuutta EU:n strategisten suuntaviivojen mukaisesti.
 • Kunkin toimintalinjan maaseudun kehittämisen aihepiirien mukaiset ja alueelliset ensisijaiset tavoitteet, mukaan lukien määritetyt päätavoitteet ja asianmukaiset valvonnan ja arvioinnin indikaattorit.
 • Luettelon maaseudun kehittämisohjelmista, jotka toteuttavat kansallisia strategiasuunnitelmia ja kullekin kehittämisohjelmalle kohdistetun maaseuturahaston.
 • Keinot, joilla varmistetaan yhteensovittaminen YMP:n muiden menetelmien kanssa ja mikäli aiheellista budjetinlähentämisen tavoitteiden saavuttamista varten.
 • Kuvauksen järjestelyistä ja budjetin.
 • Jäsenvaltion kansallisen maaseutuverkoston perustamisen.