dsp_decreas_text dsp_increase_text

Kansallisten maaseutuverkostojen itsearviointivälineet

Tämän online-työkalun avulla käyttäjät voivat seurata ja arvioida kansallisten maaseutuverkostojen vastuulleen ottaman toiminnan edistymistä, käyttäen apunaan lukuisia eri menettelytapoja, tekniikoita ja käytännön ”työkaluja” suorituskykyä.

Itsearviointi ei ole velvollisuus. Se on vapaaehtoinen toiminto verkostopäälliköille ja verkoston jäsenille, jotka haluavat tietää, toimiiko heidän verkostonsa täysin ja tehokkaasti saavuttaakseen tavoitteensa. Kansallisen maaseutuverkoston (NRN) itsearvioinnin pääpainopisteenä on mitata ja arvioida verkostoitumisen tuloksia. Sellaisena se eroaa arvioinnista, joka neuvoston asetuksen (EY) N:o 1698/2005 mukaisesti itsenäisten arvioijien on suoritettava, jotta voidaan arvioida toimenpiteiden tehokkuutta niillä saavutettujen tulosten, vaikutusten ja tarpeiden mukaan, joita niiden tavoitteena on täyttää. Arvioinnissa tutkitaan resurssien hyödyntämisastetta, tehokkuutta ja ohjelman tehoa; niiden osioekonomisia ja ympäristöä koskevia vaikutuksia sekä panosta yhteisön ensisijaisten tavoitteiden saavuttamiseen.

 

Kommentteja kansallisten maaseutuverkostojen itsearvioinnista

Muutamia usein kysyttyjä kysymyksiä ja yksinkertainen vaiheittainen lähestymistapa kansallisten maaseutuverkostojen itsearviointiin. Lisätietoja

 

Kansallisen maaseutuverkoston itsearviointi profiilit

Esimerkkejä menettelytavasta, jonka valitut kansalliset maaseutuverkostot ovat ottaneet itsearviointiin (ja näitä tukevia asiakirjoja). Lisätietoja

 

Käytännön työkaluja kansallisen maaseutuverkoston itsearviointiin

Käytännön esimerkkejä ja neuvoja olemassa olevista ja mahdollisista työkaluista maaseutuverkoston itsearviointiin. Lisätietoja

 

Kaukokatseisempi näkökulma kansallisen maaseutuverkoston itsearviointiin

Mahdollinen inspiraatio edistyneempiin lähestymistapoihin kansallisten maaseutuverkostojen toimenpiteiden tulosten arviointiin (tai jopa vaikutuksiin). Lisätietoja