dsp_decreas_text dsp_increase_text

Lähiruoka ja lyhyet toimitusketjut

 

Ruoan tärkeää roolia EU:n maaseudun kehittämisessä korostetaan Euroopan komission maataloustuotteiden myynninedistämisen ohjelmassa. Ehdotukset tämän ohjelman päivittämisestä esitettiin vuonna 2011, jolloin kiinnitettiin huomiota siihen, että ”EU:lla on erittäin monimuotoinen perinteinen ruokakulttuuri, jota tulisi hyödyntää täysipainoisesti.”

Kumppanuuden lähestymistapa on osoittautunut tehokkaaksi maaseudun kehittämisen välineeksi. Tulokset tällaisista lähiruokaprojekteista auttavat vahvistamaan maataloustuotannon keskeisiä elementtejä kestävillä tavoilla. Toimimalla yhdessä liikeyritykset, jotka osallistuvat lähiruokaprojekteihin, voivat löytää uusia keinoja lisätä myyntiään ja kiinnittää uudenlaisten asiakkaiden huomion. Paikallisten maatalouden, matkailun ja ruoantuotannon alojen välisiä yhteyksiä voidaan vahvistaa.

Lisäksi lähiruokatuotteiden kulutus vähentää ruoan kuljetustarvetta maaseudulla. Näin hyödytään taloudellisesti, sosiaalisesti sekä ympäristön kannalta: kuljetuskustannusten säästöt, vähemmän päästöjä, maaseututeiden kuluminen vähenee ja liikenneturvallisuus paranee vähentyneen liikenteen ansiosta.

”Lyhyet toimitusketjut” tuovat mukanaan myös moninaisia kehitysetuja maaseutuyrityksille. Esimerkiksi, kun toimitusketjussa on mukana vähemmän yrityksiä raaka-aineen tuottajan ja loppuasiakkaan välissä, tuottajat saavat paremman hinnan. Välikäsien pienempi määrä tuo mukanaan kustannussäästöjä asiakkaille ja jokaiselle paremmin saatavilla olevan tiedon siitä mistä raaka-aineet ovat peräisin. Suoramyynnit (alkutuottajalta suoraan loppuasiakkaalle) ovat lyhyin tuotantoketju.

Jäsenvaltioiden maaseudun kehittämisohjelmien taloudelliset toimenpiteet sisältävät mahdollisuuksia lyhyiden toimitusketjujen helpottamiseen. Nämä ovat tärkeitä maatalouselintarvikealalle, mutta koskevat myös muita maaseutuyrityksiä.

EU-tuen keskittämistä lähiruokaan ja lyhyisiin tuotantoketjuihin, on tarkoitus lisätä maaseudun kehittämispolitiikan seuraavalla ohjelmakaudella (2014–2020) ja uudet maaseudun kehittämisohjelmat voivat tulevalla kaudella sisältää erityisiä alaohjelmia, joiden avulla maaseudun kehittämisohjelmista saatavaa rahoitusta voidaan kohdentaa tämän tyyppisiin maaseudun kehittämishankkeisiin. Lisätietoja näistä ehdotuksista on saatavilla seuraavasta Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston julkaisusta:

Pikaopas Euroopan komission ehdotuksiin EU:n maaseudun kehittämiseen vuoden 2013 jälkeen [PDF ]

Lisätietoja EU:n kehittämispolitiikan tuesta lähiruoalle ja lyhyille toimitusketjuille on saatavilla Euroopan komission huhtikuussa 2012 järjestämän konferenssin ”Paikallinen maatalous ja lyhyet elintarvikkeiden toimitusketjut” verkkosivuilta. Lue lisää tästä tärkeästä maaseudun kehittämispolitiikan tulevaisuutta käsittelevästä EU-konferenssista napsauttamalla tästä.

Lisää tietolähteitä: