dsp_decreas_text dsp_increase_text

Yhteinen maatalouspolitiikka: katse tulevaisuuteen

Yhteinen maatalouspolitiikka (CAP): katse tulevaisuuteen

Julkinen keskustelu yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka on tarkoitus uudistaa vuoteen 2013 mennessä. Ennen politiikan uudistuksen suuntaviivojen luomista maatalouskomissaari Dacian Cioloş, julkaisi 12. huhtikuuta 2010 aloitteen julkisesta keskustelusta yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta ja kutsui kaikki kiinnostuneet EU-kansalaiset ja järjestöt osallistumaan.

Euroopan komissio ehdotti seuraavia kysymyksiä keskustelun käynnistämiseen:

  1. Mitkä olisivat tulevan maaseudun kehittämispolitiikan tavoitteet?
  2. Kuinka politiikan välineet saataisiin tehokkaimmiksi?
  3. Kuinka politiikan hallintaa voitaisiin parantaa?

14. huhtikuuta 2010 järjestettiin Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston (ENRD) koordinointikomitean ylimääräinen kokous, jossa komitean jäseniä rohkaistiin käynnistämään julkinen keskustelu omassa maassaan tai järjestössään yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta vuoden 2013 jälkeen.

Jäseniä pyydettiin lähettämään yhteenvedot keskusteluista 3. kesäkuuta 2010 mennessä. Voit lukea eri maiden ja järjestöjen kannanotot, lajiteltuna maittain sekä niistä laaditun yhteenvedon napsauttamalla tästä.

Keskustelun tulosten perusteella Euroopan komissio esitteli 18. marraskuuta 2010, tiedonannon "Yhteinen maatalouspolitiikka vuoteen 2020", jossa esitetään vaihtoehdot tulevaisuuden yhteisestä maatalouspolitiikasta.

Euroopan komission vuoden 2013 jälkeistä yhteistä maatalouspolitiikkaa koskevat lainsäädäntöehdotukset

12. lokakuuta 2011 komissio esitteli sarjan kautta 2013–2020 koskevia lainsäädäntöehdotuksia.

Ehdotukset sisälsivät säännösluonnoksen [PDF ] Euroopan maaseudun kehittämisen maaseuturahaston (maaseuturahasto) tuesta. Tämä uusi maaseuturahaston ehdotus perustuu yhteisen maatalouspolitiikan maaseudun kehittämispolitiikan perustalle ja liittyy läheisesti Euroopan kasvustrategiaan (Europe 2020).

Euroopan parlamentin ja neuvoston odotetaan hyväksyvän säännökset ja toteuttavan ne vuoden 2013 loppuun mennessä. Tarkoituksena on, että yhteisen maatalouspolitiikan uudistus astuisi voimaan 1. tammikuuta 2014.

Lisätietoja

Lisää taustatietoja julkisesta keskustelusta saa napsauttamalla seuraavia linkkejä:

  • Komissaari Ciolosin puhe ”The future of European agricultural policy - Call for a public debate” (Euroopan maatalouspolitiikan tulevaisuus - Kutsu julkiseen keskusteluun) huhtikuussa 2010 [PDF ]
  • Kysymyksiä maaseudun kehittämisen näkökohdista [PDF ]
  • Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston (ENRD) koordinointikomitean julkinen keskustelu vuoden 2013 jälkeisestä yhteisestä maatalouspolitiikasta, huhtikuu 2010 [PDF ]
  • Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston (ENRD) saamien esitysten yhteenveto (13/07/2010) [PDF ]
  • Pikaopas Euroopan komission ehdotuksiin EU:n maaseudun kehittämiseen vuoden 2013 jälkeen [PDF ]

Lisätietoja laajemmista keskusteluista yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta seuraavassa linkistä: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_en.htm..

Lisätietoja EY:n lainsäädäntöehdotuksista vuoden 2013 jälkeiselle yhteiselle maaseutupolitiikalle, katso Euroopan komission maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosaston (DG AGRI) virallisilta verkkosivuilta seuraavasta linkistä: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm