dsp_decreas_text dsp_increase_text

Täytäntöönpanon parantaminen

Euroopan maaseudun kehittämisverkoston (ENRD) aihekohtaiset analyysit

Johdanto

EU:n maaseudun kehittämisohjelman täytäntöönpanon parantaminen on ENRD:n ydintehtävä. Yksi pääasiallisista keinoista on suorittaa analyysejä, joiden tarkoituksena on:

 • lisätä tietämystä, kuinka ohjelma toimii käytännössä
 • arvioida, mikä toimii hyvin ja mitä voidaan parantaa
 • tarjota tiedottavia katsauksia jäsenvaltioiden ja Euroopan tason päätöksentekoa varten

ENRD:n analyyseissä käytetään useita eri välineitä. Näitä ovat:

 • ENRD:n temaattiset työryhmät
 • ENRD:n koordinointikomitean ja LEADER-alakomitean kohderyhmät
 • Kansallisen maaseutuverkoston yhteiset hankkeet
 • Valmisteluasiakirjat, jotka on kehitetty erityisesti ENRD:n teematapahtumia varten
 • Jatkuvat analyysit maaseudun kehittämisohjelman täytäntöönpanosta

Analysoitavat aiheet voidaan jakaa suurin piirtein kolmeen ryhmään:

 1. Monialaiset tai laaja-alaiset aiheet, jotka liittyvät täytäntöönpano-ongelmiin
 2. Temaattiset aiheet
 3. Maaseudun kehittämisohjelmat ja niiden toimenpiteet

Monialaiset ja laaja-alaiset aiheet

 • Maaseudun typologiat ja kohdentaminen. Lisätietoja napsauttamalla tästä.
 • Maatalouden ja maaseudun laajemman elinkeinoelämän väliset linkit. Lisätietoja napsauttamalla tästä.
 • EU:n maaseudun kehittämisohjelman täytäntöönpanon toimenpiteet. Lisätietoja napsauttamalla tästä.

Temaattiset aiheet

Seuraavat aihepiirit ovat sellaisia, joihin ENRD on jo keskittynyt tai joita parhaillaan analysoidaan.

 • Maatalous
  • Pienet maatilat
  • Osittainen omavaraistuotanto
  • Vuoristoalueet
 • Ympäristö
  • Ilmastonmuutos
  • Ympäristöpalvelut
 • Julkiset hyödykkeet
 • Yrittäjyys
  • Maaseutuyrittäjyys
  • Maaseudun rahoittaminen
 • Nuoret viljelijät
 • Paikalliset elintarvikeketjut ja lyhyttuotantoketjut
 • Metsätalous
 • Tieto- ja viestintätekniikka (ICT)
 • Maaseudun ja kaupungin yhteydet
 • Sosiaaliset näkökohdat
  • Maatilojen kuntouttava käyttö
  • Sosiaalinen osallistuminen ja maaseudun köyhyys
 • Paikallisyhteisöjen kehittämishankkeet
 • Tutkimus ja innovointi

Lisätietoja edellä mainituista aiheista saat napsauttamalla tästä.

Maaseudun kehittämisohjelmien ja niiden toimenpiteiden säännölliset analyysit

Lisätietoja näiden edistymisestä tietolomakkeina lajiteltuina toimenpiteen, maaseudun kehittämisohjelman ja jäsenvaltion mukaan, saat napsauttamalla tästä.

Muita asiaanliittyviä asiakirjoja

Tietoja ENRD:n analyysien tuloksista ja aihekohtaisista toimenpiteistä on saatavilla erityisfoorumeilla, ja niitä välitetään myös muilla tiedotusvälineillä. Tietoja käytetään lisäksi ENRD:n julkaisuissa.

Lisätietoja ENRD:n julkaisuista saat napsauttamalla tästä.