dsp_decreas_text dsp_increase_text

Zlepšování implementace

Tematicky založená analytická práce ENRD

Úvod

Zlepšování realizace politiky rozvoje venkova EU je posláním evropské sítě pro rozvoj venkova (ENRD). Jedním z hlavních principů k dosažení tohoto cíle je pomocí analytické práce určené k:

 • Zlepšení informovanosti o způsobu fungování politiky v praxi;
 • Posouzení toho, co funguje dobře a co je třeba zlepšit;
 • Poskytnutí informací tak, aby mohla být činěna správná rozhodnutí na úrovni členských států a na evropské úrovni

Analytická práce evropské sítě pro rozvoj venkova ENRD využívá celou řadu prostředků, mezi něž patří:

 • Tematické pracovní skupiny evropské sítě pro rozvoj venkova ENRD
 • Zaměřené skupiny koordinačního výboru ENRD a podvýbor LEADER
 • Společné tematické iniciativy NRN
 • Pracovní texty vytvořené speciálně k tematickým akcím ENRD
 • Pravidelná analytická práce na realizaci Programu rozvoje venkova (PRV)

Analyzované téma se dá rozdělit zhruba do tří skupin:

 1. Třecí plochy, nebo horizontální témata související se širší realizací problematiky
 2. Tematické okruhy
 3. Program rozvoje venkova a jeho opatření

Třecí plochy, nebo horizontální témata

 • Venkovská typologie a zaměření. Chcete-li se dozvědět více, klikněte zde.
 • Vazby mezi zemědělstvím a širším venkovským hospodářstvím. Chcete-li se dozvědět více, klikněte zde.
 • Prováděcí mechanizmy politiky venkovského rozvoje EU. Chcete-li se dozvědět více, klikněte hier.

Tematické okruhy

Následující témata jsou ta, na něž se pozornost ENRD již soustředila, nebo ta, jež jsou v současnosti předmětem analytické práce.

 • Zemědělství
  • Malé farmy
  • Částečně soběstačná hospodářství
  • Horské oblasti
 • Prostředí
  • Klimatická oblast
  • Ekologické služby
 • Veřejné statky
 • Podnikání
  • Venkovská podnikatelské
  • Financování venkova
 • Místní potraviny a krátké dodavatelské řetězce
 • Lesnictví
 • ICT
 • Vazby měst a venkova
 • Sociální aspekty
  • Sociální zemědělství
  • Sociální začleňování a chudý venkov
 • Společenství místního rozvoje

Pro více informací ke kterémukoliv z výše uvedených témat klikněte zde.

Pravidelná analytická práce na PRV a jeho opatření

Pro více informací o pokroku v podobě informačních listů podle opatření, PRV a členského státu klikněte zde.

Další dokumenty

Závěry analytické práce ENRD a tematické aktivity jsou k dispozici prostřednictvím určitých fór a jsou rovněž uvedeny v publikacích ENRD a prostřednictvím dalších médií.

Pro zobrazení více informací o publikacích ENRD klikněte zde.