Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Ulepszanie wdrażania polityki

Tematyczne prace analityczne ENRD

Wprowadzenie

Głównym celem działania ENRD jest usprawnienie procesu wdrażania polityki rozwoju obszarów UE. Jednym ze sposobów realizacji tego celu jest prowadzenie prac analitycznych zmierzających do:

 • lepszego zrozumienia działania polityki w praktyce;
 • weryfikacji elementów działających dobrze i tych, które powinny zostać poprawione, oraz;
 • zapewnienia wglądu w proces podejmowania decyzji w Państwach Członkowskich i na poziomie europejskim.

Prace analityczne ENRD prowadzone są z wykorzystaniem wielu różnych środków. Zalicza się do nich:

 • Tematyczne Grupy Robocze ENRD
 • Grupy Fokusowe Komitetu Koordynacyjnego ENRD oraz Podkomitetu Leader
 • Wspólne inicjatywy tematyczne KSOW
 • Publikacje przygotowywane w związku z wydarzeniami tematycznymi ENRD
 • Regularne prace analityczne związane z wdrażaniem PROW

Analizowane zagadnienia podzielić można na trzy grupy:

 1. Tematy przekrojowe związane z szeroko rozumianym wdrażaniem
 2. Kwestie tematyczne
 3. PROW i działania

Tematy przekrojowe

 • Typologia obszarów wiejskich i specyfika regionalna. Aby zobaczyć więcej, kliknij tutaj.
 • Powiązania między rolnictwem a gospodarką wiejską w szerszym ujęciu. Aby zobaczyć więcej, kliknij tutaj.
 • Mechanizmy realizacji polityki rozwoju obszarów wiejskich UE. Aby zobaczyć więcej, kliknij tutaj.

Kwestie tematyczne

Poniżej wymieniono zagadnienia, na których skupiała się dotychczas ENRD lub nad którymi toczą się obecnie prace analityczne:

 • Rolnictwo
  • Małe gospodarstwa
  • Gospodarstwa Niskotowarowe
  • Obszary górskie
 • Środowisko Naturalne
  • Akcja klimat
  • Usługi ochrony środowiska
 • Dobra publiczne
 • Przedsiębiorczość
  • Wiejskiej Przedsiębiorczości
  • Wiejskie finansowanie
 • Młodzieży i młodych rolników
 • Lokalne i krótkie łańcuchy dostarczania żywności
 • Leśnictwo
 • ICT
 • Powiązania Wiejsko-Miejskie
 • Aspekty Społeczne
  • Rolnictwo społeczne
  • Ubóstwo na wsi i wykluczenie społeczne
 • Rozwój kierowany przez lokalną społeczność
 • Badań naukowych i innowacji

Aby dowiedzieć się więcej na jakikolwiek z powyższych tematów, kliknij tutaj .

Regularne prace analityczne związane z PROW i działaniami w ramach PROW

Aby dowiedzieć się więcej na temat postępów w tym zakresie (informacje dostępne są w postaci ulotek informacyjnych pogrupowanych według działań, PROW oraz Państw Członkowskich), kliknij tutaj.

Pozostałe ważne dokumenty

Wyniki prac analitycznych oraz działań tematycznych ENRD dostępne są na specjalnych forach internetowych, w publikacjach ENRD oraz poprzez inne środki rozpowszechniania informacji.

Aby zobaczyć więcej na temat publikacji ENRD,kliknij tutaj.