Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Polityka rozwoju obszarów wiejskich w liczbach

 

Zgodnie ze Strategicznymi Wytycznymi UE na lata 2007-2013 każdy Krajów Członkowskich UE 27, w oparciu o indywidualną analizę potrzeb, stworzył własną krajową strategię rozwoju obszarów wiejskich. Cele tych strategii realizowane są za pomocą narodowych/regionalnych Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 poprzez wdrażenie działań współfinansowanych przez EFRROW.

Instytucje Zarządzające poszczególnymi PROW wraz z Komitetem Monitorującym monitorują postępy i osiągnięcia programu wykorzystując w tym celu wskaźniki finansowe i rezultatu, zgodnie z wytycznymi zawartymi we Wspólnych Ramach Monitorowania i Oceny. Wskaźniki te służą ocenie tego, w jakim stopniu przyjęty cel został zrealizowany na poziomie danego narzędzia, jak i całego programu.

Dane na temat oceny poszczególnych PROW udostępnianie są każdego roku Komisji, a ENRD przygotowuje skrótowe broszury mające za zadanie podsumować postępy PROW w skali europejskiej. Publikacje te są przygotowywane w taki sposób, aby użytkownik mógł szybko odnaleźć informacje na temat aktualnego stanu unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich oraz zrozumieć związek pomiędzy zasobami i wynikami programów. Informacje opracowywane są dla wszystkich Krajów Członkowskich i obejmują 88 programów krajowych i regionalnych.

Mozna takze pobrac Ulotka Polityka rozwoju obszarów wiejskich w liczbach. [PDF ]


Więcej szczegółowych informacji na temat wskaźników finansowych i produktu można odnaleźć w tabeli zawierającej wskaźniki oceny PROW.