Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Rolnictwo

Rolnictwo na Obszarach Górskich

Obszary wiejskie na terenach górskich muszą sprostać szczególnym wyzwaniom i mają specyficzne potrzeby w porównaniu do innych obszarów wiejskich. W ramach obecnej polityki rolnej UE zaliczane są one do kategorii Obszarów o Niekorzystnych Warunkach (ONW), ponieważ charakteryzują się krótszym okresem wegetacji (na terenach położonych wyżej) lub stromymi zboczami na terenach położonych niżej będąc jednym i drugim.

Takie warunki stanowią wyzwanie dla rolnictwa i gospodarki wiejskiej na tych terenach. UE utworzyła specjalne instrumenty wsparcia skierowane na obszary wiejskie w górach, w tym odpowiednie działania w ramach polityki rozwoju obszarów wiejskich.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) i rolnictwo na terenach górskich

W ramach szerszego przeglądu prowadzonego przez Dyrekcję Generalną ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI), Punkt Kontaktowy ENRD dokonał przeglądu instrumentów wsparcia PROW dostępnych obecnie dla terenów górskich i rolnictwa na tych obszarach. Wyniki przeglądu zaprezentowano w poniższych raportach:

  • Dokument roboczy Komisji „Peak Performance” [PDF en]
  • Dokument roboczy ENRD – Przegląd Rolnictwa na Terenach Górskich [PDF en]

Na kolejny okres programowania (2014-2020) unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich zaproponowano nowe formy specjalnego wsparcia dla obszarów górskich. W ramach PROW możliwe będzie wyodrębnienie subprogramów przeznaczonych dla obszarów górskich. Aby przejrzeć nowe propozycje, kliknij na poniższy link: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/proposal3_en.pdf

Krótki przewodnik po zmianach proponowanych przez Komisję Europejską w sprawie rozwoju obszarów wiejskich UE po 2013 r [PDF ]

Aby znaleźć projekty związane z obszarami górskimi, przejrzyj Bazę danych projektów PROW

Dodatkowe informacje na temat obszarów górskich w UE i rozwoju obszarów wiejskich

  • Euromontana (jeden z członków ENRD) promuje życie w górach, zintegrowany i zrównoważony rozwój oraz jakość życia na obszarach górskich. Aby uzyskać więcej informacji o zaangażowaniu Euromontana w rozwój obszarów wiejskich w UE oraz o wynikach prowadzonych projektów i działalności badawczej, odwiedź stronę www.euromontana.org.
  • Europejska Agencja Środowiska przygotowała zestaw przydatnych informacji na temat gospodarki gruntami w unijnym ekosystemie górskim. Aby obejrzeć przygotowany na ten temat raport, odwiedź stronę: www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-mountain-ecosystems