Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Polityka w Akcji

 

Obszary wiejskie, obejmujące 90% terytorium i będące domem dla ponad połowy populacji w 27 Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, stanowią niezwykle ważny obszar polityki. ‘Polityka w Działaniu’ zaprasza do odkrywania tego, co polityka rozwoju obszarów wiejskich oznacza w praktyce, przyglądając się europejskim, krajowym i regionalnym politykom, które są wspierane przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). Można tu na przykład znaleźć informacje na temat Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW), statystyki obrazujące ich postępy, duży wybór przykładowych projektów PROW, oraz dowiedzieć się o pracach analitycznych ENRD na temat sposobów poprawy wdrażania tych programów.

Kliknij na linki poniżej, żeby przejrzeć sekcję: