Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Witaj na stronie głównej Zestawu Narzędzi do Samooceny Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

Celem tego interaktywnego Zestawu Narzędzi jest umożliwienie użytkownikowi zaprezentowania i wymiany różnych podjeść, technik i praktycznych instrumentów służących do monitorowania postępu i oceny efektów typowych działań podejmowanych przez KSOW

Samoocena nie jest obowiązkowa. Jest to działanie dobrowolne, realizowane przez tych kierowników i członków sieci, którzy chcą sprawdzić, czy ich sieć działa w pełni efektywnie i zgodnie z przyjętymi celami. Samoocena KSOW koncentruje się na wspieraniu pomiaru i oceny wyników oraz efektów działalności sieci. Różni się ona od oceny, która zgodnie z Rozporządzeniem Rady Nr 1698/2005 musi być przeprowadzona przez niezależnych kontrolerów w celu dostarczenia opinii na temat podejmowanych działań w aspekcie ich rezultatów, oddziaływania i potrzeb, które miały zaspokoić. Ocena ta ma za zadanie określić stopień wykorzystania zasobów, efektywność i wydajność programowania, działanie społecznoekonomiczne i środowiskowe, jak również wkład w realizację priorytetów Wspólnoty

Z Zestawem Narzędzi do Samooceny można zapoznać się klikając na jeden z poniższych obszarów:

Szybki przegląd

Najczęściej zadawane pytania (FAQs) i prosta instrukcja “krok po kroku”, jak wykonać samoocenę KSOW. Więcej

Przykłady (wraz z kluczowymi dokumentami) podejścia wybranych KSOW do samooceny. Więcej

Praktyczne przykłady i rady na temat istniejących i potencjalnych narzędzi do samooceny KSOW. Więcej

Potencjalna inspiracja dla bardziej zaawansowanego podejścia do oceny rezultatów (lub nawet oddziaływania) działań KSOW. Więcej

Europejska Sieć Oceny Rozwoju Obszarów Wiejskich dostarcza metodologicznego wsparcia w zakresie ewaluacji Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich, jak i samych Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich zgodnie ze Wspólnotowymi Ramami Monitorowania i Oceny.

 Kontakt z helpdeskiem ds. oceny

PERSPEKTYWY

Aktualizacja opracowania na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich o doświadczenia ze średniookresowej oceny za rok 2010. Działanie rozpocznie się w trzecim kwartale 2011

WSPARCIE METODOLOGICZNE

Opracowanie na temat Oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów (lipiec 2010) opisuje stan przewidywanego podejścia Niemiec, Włoch, Portugalii i Hiszpanii do średniookresowej oceny Programów Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Utrzymania wpływu Leader i instrumentów poprawy jakości życia na obszarach wiejskich (lipiec 2010) dostarcza informacji na temat metod samooceny zbliżonych do Leader.

Pełny dokument [PDF ].

Opracowanie na temat Podejścia do oceny oddziaływania Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w aspekcie wielorakich czynników zakłócających (marzec 2010) (marzec 2010).

Pełny dokument [PDF ].

Wersja interaktywna [PDF ]

Artykuły na temat powyższych opracowań [PDF ].

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2014 | Początek