Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Żywność Lokalna I Krótkie Łańcuchy Dostaw

 

Rola żywności w rozwoju obszarów wiejskich UE została podkreślona przez Komisję Europejską w polityce promocji produktów rolnych. Propozycje aktualizacji tej polityki zostały przedstawione w 2011 r., co zwróciło uwagę na fakt, że „UE posiada wspaniale zróżnicowane dziedzictwo kulinarne, które winno być w pełni wykorzystane”.

Jako skuteczne narzędzie rozwoju obszarów wiejskich, wskazano podejście partnerskie we wspieraniu lokalnych rynków żywności. Wyniki takich projektów w zakresie żywności lokalnej mogą wspierać kluczowe elementy zrównoważonej gospodarki wiejskiej. Przykładowo, dzięki współpracy, partnerzy biznesowi uczestniczący w tego typu projektach, mogą znaleźć nowe sposoby na zwiększenie sprzedaży swoich produktów i przyciągnięcie nowych klientów. W rezultacie mogą powstać silniejsze powiązania pomiędzy lokalnym rolnictwem, turystyką i sektorem żywnościowym.

Co więcej, konsumpcja lokalnych produktów na obszarach wiejskich prowadzi do ograniczenia transportu żywności. Dzięki niższym kosztom transportu, mniejszej emisji gazów cieplarnianych, wolniejszemu zużyciu dróg lokalnych i redukcji kongestii w ruchu lokalnym, a tym samym poprawie bezpieczeństwa na drogach, osiąga się korzyści ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. Krótkie łańcuchy dostaw pozwalają przedsiębiorstwom działającym na obszarach wiejskich osiągnąć również inne korzyści rozwojowe.

Przykładowo, ograniczenie liczby podmiotów zaangażowanych w łańcuch dostaw pomiędzy producentem produktów nieprzetworzonych a ostatecznym konsumentem, pozwala zwiększyć udział tych producentów w cenie końcowej. Krótszy łańcuch dostaw przynosi oszczędności konsumentowi, a także pozwala dowiedzieć się, skąd pochodzą kupowane przez niego produkty. Sprzedaż bezpośrednia (od pierwotnego producenta do konsumenta ostatecznego) jest najkrótszym łańcuchem dostaw.

W ramach narzędzi wsparcia programów rozwoju obszarów wiejskich (PROW) prowadzonych przez państwa członkowskie istnieją działania finansowe, które umożliwiają wspieranie krótkich łańcuchów dostaw. Działania te są szczególnie istotne dla sektora rolno-żywnościowego, ale mogą być również wykorzystywane przez inne przedsiębiorstwa z obszarów wiejskich.

Pozostałe informacje:

  • Ciekawe badania na temat krótkich łańcuchów dostaw przeprowadzone przez włoską KSOW [PDF en].
  • Broszura ENRD na temat projektów z zakresu żywności wspieranych przez EFRROW, która prezentuje przykłady działań związanych z żywnością lokalną i krótkimi łańcuchami dostaw [PDF en].