Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

ICT

 

Wsparcie z EFRROW w zakresie ICT na obszarach wiejskich

W obecnym okresie programowania, szczególną uwagę w polityce rozwoju obszarów wiejskich zwraca się na technologie informacyjno-komunikacyjne (ITC). Wsparcie z EFRROW otrzymać można na rozwój przedsiębiorstw z branży ICT, usług, podnoszenie kwalifikacji i wdrażanie Internetu szerokopasmowego na obszarach wiejskich. Środki na inwestycje zarówno w hardware, jak i software dostępne są we wszystkich programach.

Seminarium ENRD na temat „ICT i obszary wiejskie: tworzenie społeczeństwa opartego na wiedzy od podstaw”.

W dniu 1 lutego 2011 r. w Brukseli odbyło się seminarium ENRD poświęcone znaczeniu ICT w rozwoju obszarów wiejskich w Europie. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Broszura na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych(ICT).

Broszura ENRD zawiera różne przykłady projektów w zakresie technologii informacyjnych i komunikacyjnych finansowanych z EFRROW. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.

Przykłady projektów ICT.

W bazie danych projektów PROW dostępne są przykłady projektów z zakresu ICT wdrażanych w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich i finansowanych z EFRROW. Aby uzyskać więc informacji, kliknij tutaj.

Prezentacja Punktu Kontaktowego ENRD – Wsparcie z EFRROW w zakresie ICT na obszarach wiejskich.

Prezentacja ta dostarcza zwięzłych informacji na temat struktury pojęciowej i obszarów interwencji polityki rozwoju obszarów wiejskich w zakresie ICT na obszarach wiejskich. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj. [PDF en]

Ulotka informacyjna „Przegląd WPR Health Check i Europejski Plan Odnowy Gospodarczej – zmiany w PROW”

Ulotka informacyjna zawiera przegląd najważniejszych zmian w programach rozwoju obszarów wiejskich wprowadzonych w wyniku „Health Check” i Europejskiego Planu Odnowy Gospodarczej oraz podkreśla znaczenie inwestycji w zakresie Internetu szerokopasmowego. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij tutaj.