dsp_decreas_text dsp_increase_text

TIC

 

Sprijin FEADR pentru TIC în zonele rurale

În actuala perioadă de programare, politica de dezvoltare rurală acordă o atenţie specială tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC). Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) susține prin diferite modalități dezvoltarea întreprinderilor și serviciilor din domeniul TIC, îmbunătățirea competențelor și accesul la banda largă în regiunile rurale, dat fiind că investiţiile atât în echipamente cât şi în programe informatice sunt eligibile în cadrul tuturor programelor.

Seminarul REDR pe tema „TIC şi zonele rurale: construind societatea bazată pe cunoaștere la nivelul omului de rând”.

Importanţa TIC pentru dezvoltarea zonelor rurale din Europa a reprezentat punctul central al seminarului REDR care a avut loc la Bruxelles pe data de 10 februarie 2011. Pentru mai multe informaţii, daţi clic aici.

Broșura despre Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC)

Această broşură a REDR oferă o varietate de exemple de proiecte de Tehnologia Informației și Comunicațiilor (TIC) susținute de FEADR. Pentru mai multe informații dați clic aici.

Exemple de proiecte TIC

Baza de date a proiectelor PDR oferă exemple de proiecte TIC implementate prin Programele de Dezvoltare Rurală şi finanţate de FEADR. Pentru mai multe informaţii, daţi clic aici.

Prezentarea Punctului de Contact REDR – Sprijinul FEADR pentru TIC în zonele rurale

Această prezentare oferă o descriere concisă a cadrului conceptual, precum și a zonelor de intervenție a politicii de dezvoltare rurală în sprijinul TIC în zonele rurale. Pentru mai multe informaţii, daţi clic aici. [PDF ]

Fişa informativă „Privire de ansamblu asupra Bilanţului de Sănătate al PAC şi a Planului European de Relansare Economică – modificări ale PDR”

Această fişă informativă oferă o privire de ansamblu asupra modificărilor aduse Programelor de Dezvoltare Rurală consecutiv „Bilanţului de Sănătate” al PAC și Planului European de Relansare Economică, precum și accentul pus pe investițiile în infrastructura de bandă largă. Pentru mai multe informaţii, daţi clic aici.