dsp_decreas_text dsp_increase_text

Reţele şi comunicarea în reţea

Grupuri RRN

Reţeaua Rurală Naţională (RRN) a fiecărui stat membru participă regulat la întâlniri şi evenimente organizate la nivel european, pentru a împărtăşi experienţe şi informaţii. Tot mai des aceste rețele formează grupuri geografice şi tematice pentru dezvoltarea de activităţi, promovarea unei cooperări mai intense, a schimbului tehnic şi a dialogului între reţele. Mai multe informaţii despre activităţile specifice sunt disponibile mai jos.

Inițiativele tematice RRN

Iniţiativele tematice ale RRN reunesc Rețele Rurale Naționale care au interese comune în zone specifice ale politicii de dezvoltare rurală şi ale implementării de programe. Principalul scop al acestor iniţiative este acela de a împărtăşi între participanții la rețea cunoştinţele şi experienţele relevante din punerea în aplicare a programelor. Se acordă prioritate acelor teme care comportă o dimensiune europeană şi care pot interesa o audienţă mai largă de părţi interesate din cadrul REDR.

Reprezentanţi ai RRN şi experţi din statele membre fac schimb de informaţii şi se întâlnesc în ateliere pentru a dezvolta planuri de lucru şi activităţi comune, cu susţinerea şi sub îndrumarea Punctului de Contact al REDR.

Mai multe informaţii despre Iniţiativele tematice anterioare sau active în prezent sunt disponibile la următoarele subiecte tematice:

Grupuri geografice de „schimb de cunoştinţe”

Promovarea grupurilor macro-regionale pentru „schimbul de cunoştinţe” este o iniţiativă nouă a REDR care are ca scop valorificarea marii diversităţi observate în reţelele rurale naţionale privind priorităţile/activităţile lor tematice, capacităţile lor tehnice și administrative, gama de servicii şi nivelurile de interacțiune. Macro-regiunile sunt regiuni geografice clar delimitate care constau, în totalitate sau parţial, din două sau mai multe state membre.

Obiectivul general al încurajării formării de grupuri macro-regionale de RRN este acela de a:

  • facilita o mai bună comunicare şi un schimb mai activ de cunoştinţe între reţele;
  • dezvolta interesele comune macro-regionale ale rețelelor – inclusiv legătura cu politica macro-regională a UE şi alte strategii;
  • promova mai multe acţiuni RRN desfășurate în comun – şi cooperarea transnaţională între Grupurile de acţiune locală – la nivel macro-regional;
  • stimula o cultură pozitivă a „cunoaşterii reciproce” între reţelele vecine

Conceptul de Grup RRN macro-regional pentru „schimbul de cunoştinţe” a fost introdus şi discutat în timpul celei de-a 13-a întâlniri a RRN desfășurate la 10 noiembrie 2011 în Olanda. Pentru mai multe informaţii, daţi clic aici.

În prezent există două grupuri RRN pentru „schimbul de cunoştinţe” şi anume grupul Nordic-Baltic, și grupul mediteranean.

Grupul Nordic-Baltic

Grupul Nordic-Baltic este alcătuit din RRN din Danemarca, Suedia, Finlanda, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia şi Germania. Este un grup activ care se întrunește în mod regulat (de două ori pe an) şi care îşi planifică propriile activităţi comune şi joacă un rol tot mai important în legătură cu componentele dezvoltării rurale ale Strategiei UE pentru Regiunea Mării Baltice (EUSBSR).

Pentru mai multe informaţii despre grupul Nordic-Baltic de RRN, daţi clic aici

Câteva lecţii esențiale oferite de grupul Nordic-Baltic de RRN sunt următoarele:

  • Există o predispoziție mult mai ridicată a reţelelor de a conlucra și coopera în mod eficient - precum şi de a învăţa unele din experienţele celorlalte - acolo unde acestea împărtășesc o istorie, o identitate, o cultură comună, probleme comune, etc.;
  • Comunicarea dintre reţele este considerabil amplificată de întâlnirile regulate (bianuale) care se concentrează asupra unor probleme macro-regionale specifice, cum ar fi de exemplu planificarea împreună a evenimentelor regionale comune. Întâlnirile periodice sunt facilitate de distanţele de călătorie mai scurte;
  • Este de asemenea mult mai uşor să se obțină implicarea altor părţi interesate (Autorităţile de gestiune, GAL, promotorii proiectelor, reţelele de pescuit și FLAG) într-un dialog substanțial atunci când întâlnirile sunt legate de o agendă macro-regională specifică;
  • Importanţa unei „bune vecinătăţi” nu ar trebui subestimată. Reţelele din cele trei ţări baltice au pus în mod special accent pe importanţa încrederii în experienţa şi părerea vecinilor din statele membre mai vechi. Acest aspect a fost important mai ales în etapele iniţiale ale constituirii şi dezvoltării reţelei, dar este de aşteptat că situația va continua pe măsură ce reţelele evoluează și se maturizează;
  • Cooperarea regională poate favoriza, naşte, dezvolta şi consolida viziunile comune care depășesc graniţele naţionale şi organizatorice

Grupul mediteranean

Grupul mediteranean este alcătuit din rețelele naționale rurale din Italia, Grecia, Franța, Spania, Portugalia, Cipru și Malta. Aceste state membre au avut o primă întrunire la Salonic, pe 1 februarie 2012, pentru a împărtăși experiențele cu privire la punerea curentă în aplicare a Axei 1 PDR, măsurile 123, 132 și 133, și pentru a purta dezbateri cu privire la experiențele naționale și viitoarea programare a UE.

Cea de-a doua reuniune a avut loc pe 17 octombrie 2012 la Nicosia și a abordat același subiect, concentrându-se pe posibilele implicații pentru următoarea perioadă de programare care decurg din analiza proiectul de propunere privind politica de dezvoltare rurală. S-a convenit elaborarea unui document comun până la începutul lunii decembrie 2012. O importantă parte a reuniunii a fost, de asemenea, dedicată schimbului de cunoștințe și experiență referitoare la lanțurile scurte de aprovizionare cu alimente.