dsp_decreas_text dsp_increase_text

Setul de instrumente de autoevaluare RNR

 

Acest set de instrumente online permite utilizatorilor să monitorizeze progresul şi să evalueze performanţa activităţilor din reţea întreprinse de obicei în RNR utilizând o gamă largă de abordări diferite, tehnici şi „instrumente” practice.

Autoevaluarea nu este o obligaţie. Aceasta este o activitate voluntară pentru administratorii de reţea şi membrii reţelei care doresc să înţeleagă dacă reţeaua lor funcţionează complet şi eficient pentru a-şi îndeplini obiectivele. Scopul principal al autoevaluării RNR este de a măsura şi a evalua capacitatea şi rezultatele comunicării în reţea. Astfel, aceasta este diferită de evaluarea care, conform Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1698/2005 trebuie efectuată de către evaluatori independenţi pentru a oferi o opinie privind eficacitatea intervenţiilor în funcţie de rezultatele, impactul şi nevoile pe care acestea trebuie să le satisfacă. Evaluarea examinează: gradul de utilizare a resurselor; eficacitatea şi eficienţa programării; impactul socio-economic şi asupra mediului, precum şi contribuţia la realizarea priorităţilor comunitare.

Vizualizare rapidă

Note privind autoevaluarea RNR: Câteva întrebări frecvente (FAQ) şi o abordare simplă „pas cu pas” a autoevaluării RNR.Mai multe

Profilurile autoevaluării RNR: Exemple de abordări alese de RNR pentru autoevaluare (documente justificative cheie). Mai multe

Instrumente practice pentru autoevaluarea RNR: Exemple practice si sfaturi despre instrumente existente şi potenţiale pentru autoevaluarea RNR.Mai multe

Dincolo de autoevaluarea RNR: Elemente potenţiale de inspiraţie pentru abordări mai avansate privind evaluarea rezultatelor (sau chiar a impactului) activităţilor RNR. Mai multe