dsp_decreas_text dsp_increase_text

Prezentare generală a politicii de dezvoltare rurală

Introducere

Importanţa dezvoltării rurale

Deoarece aproape jumătate din populaţia celor 27 state ale Uniunii Europene trăieşte în afara oraşelor – 90% din teritoriu – dezvoltarea rurală reprezintă o politică de importanţă vitală. Agricultura, creşterea animalelor şi prelucrarea lemnului rămân domenii cruciale în ceea ce priveşte utilizarea terenurilor şi managementul resurselor naturale în zonele rurale ale UE, precum şi un punct de plecare pentru diversificare economică din comunităţile rurale.

Principalele obiective ale Politicii Agricole Comune a UE (PAC) au rămas aceleaşi, însă reformele ce s-au succedat au condus la schimbări ale instrumentelor folosite. La început, elementele politicii de dezvoltare rurală erau incluse în PAC. În anul 2000, o politică de dezvoltare rurală a UE distinctă şi specializată a devenit operaţională, în momentul în care PAC a fost reorganizată pe doi piloni.

Primul pilon al PAC se ocupă de plăţile directe şi intervenţiile de piaţă, iar cel de-al doilea pilon se ocupă cu Programele de Dezvoltare Rurală multianuale (PDR). Cei doi piloni ai PAC sunt complementari.

Încă de la începuturile ei, evoluţia politicii de dezvoltare rurală a crescut şi s-a adaptat pentru a reuşi să reflecte priorităţile principale ale UE. Accentul pus pe investiţie ca sursă a succesului a înlesnit multor fermieri adoptarea de noi tehnici şi înnoirea bazelor materiale, precum şi restructurarea, întarindu-le spiritul competitiv.

În plus, cerinţele substanţiale referitoare la conservarea mediului sunt un ajutor important în schimbarea atitudinii faţă de provocările biodiversităţii, ale efectului de seră, ale calităţii solului şi a apei precum şi faţă de conservarea peisajului. Politica de dezvoltare rurală a îmbrăţişat şi nevoia de a susţine crearea de locuri de muncă, precum şi prevederi referitoare la serviciile de bază din zona noastră rurală. Acestea ajută la promovarea calităţii vieţii, care este privită ca un factor important de susţinere a comunităţilor rurale prospere.

Regulile principale pentru perioada 2007-2013 se bazează pe Regulamentul Consiliului nr. 1698/2005 din 20 septembrie 2005 privind susţinerea dezvoltării rurale din Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR). În cadrul acestui regulament, politica de dezvoltare rurală 2007-2013 este structurată de-a lungul a trei axe tematice şi a unei axe orizontale. Citiţi mai mult despre Cadrul UE.

Finanţarea PAC

Regulamentele ce guvernează finanţarea PAC oferite pentru crearea a două noi fonduri în 2007, fiecare finanţând unul dintre cei doi piloni ai PAC, şi anume:

  • Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) pentru Pilonul 1
  • Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) pentru Pilonul 2

Noul regulament reprezintă un progres atât pentru conţinutul politicii, cât şi în aportul acesteia la cei doi piloni. Existenţa unui singur fond pentru dezvoltare rurală, Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (FEADR) şi a unui singur set de programe, de reguli de finanţare, de reguli de raportare şi control are ca scop simplificarea aplicării politicii de dezvoltare rurală.

Noul fond operează cu reguli adaptate la programe multianuale, utilizând structuri şi procedee organizatorice cum ar fi agenţiile de plată acreditate la nivel naţional şi verificarea anuală a conturilor, procedură în care statele membre au o experienţă de ani de zile şi o reputaţie dovedită.

Modificări aduse PAC – „Bilanţul de Sănătate” al PAC

Cele mai recente modificări aduse dezvoltării rurale a UE au fost introduse în urma unui proces de revizuire a politicii PAC, cunoscut sub numele de “Bilanţ de Sănătate” (BS) al politicii agricole rurale a UE. Acest lucru a condus la introducerea unei serii de modificări aduse politicii, pentru care s-a căzut de acord între liderii UE în 2008. Bilanţul de Sănătate a oferit posibilitatea de garantare că politicile actuale se puteau supune unor modificări, pentru a face faţă mai bine provocărilor şi oportunităţilor care influenţează Europa rurală, cum ar fi modificările climatice şi cererea tot mai mare pentru energie regenerabilă.

Modificările aduse de Bilanţul de Sănătate au ca scop modernizarea, simplificarea şi fluidizarea PAC, eliminând anumite restricţii aplicate fermierilor, ajutându-i să răspundă mai bine cerinţelor pieţei şi noilor provocări. Parte a acestor modificări, se vor reduce plăţile directe către fermieri, iar banii vor fi transferaţi pentru a susţine extinderea dezvoltării rurală. Aceasta a dus la modificări introduse Strategiilor Naţionale de Dezvoltare Rurală şi PDR ale tuturor statelor membre. 17 state membre au profitat de această ocazie şi au introdus fonduri adiţionale pentru dezvoltarea accesului la internet în zonele rurale. În tandem cu modificările din Bilanţul de Sănătate, Planul European de Redresare Economică a fost introdus, ca răspuns la criza financiară declanşată în 2008.

Faceţi click aici pentru mai multe informaţii despre Bilanţul de Sănătate al PAC.

Pentru a consulta broşura comisiei despre „Politica de Dezvoltare Rurală a UE: Să facem faţă provocărilor”, daţi click aici [PDF ].

Fişă informativă „Retrospectivă a Bilanţului de Sănătate al PAC şi Planul European de Redresare Economică – Modificări ale PDR” [PDF ].

Informaţii suplimentare