dsp_decreas_text dsp_increase_text

Aspecte sociale

Agricultura socială

Agricultura Socială a devenit vizibilă pentru tot mai multe părţi interesate din zona rurală în ultimii ani. În cadrul activităţilor celor 27 de state membre ale UE se pot regăsi numeroase activităţi legate de Agricultura Socială. Aceste interes este rezultatul înţelegerii tot mai mari a rolului potenţial al resurselor agricole şi rurale pentru consolidarea bunăstării sociale, fizice şi mentale a oamenilor.

În acelaşi timp, Agricultura Socială reprezintă şi o nouă oportunitate pentru fermieri de a oferi servicii alternative pentru lărgirea şi diversificarea domeniului lor de activitate şi rolului multifuncţional al acestora în societate. Această integrare între activităţile agricole şi sociale poate oferi fermierilor noi surse de venit, oferind o mai mare notorietate imaginii agriculturii în societate.

Iniţiativa tematică comună

O iniţiativă tematică comună a RRN pentru Agricultura Socială a fost lansată în decembrie 2009, ca răspuns la o propunere din partea RRN italiană, în ideea ca un grup de RRN să colaboreze în identificarea şi analiza oportunităţilor şi obstacolelor prezentate de PDR-urile naţionale/regionale între 2007-2013 pentru implementarea activităţilor de Agricultură Socială şi îngrijire terapeutică în cele 27 de state UE.

Scopul clar al Iniţiativei tematice comune privind Agricultura Socială a fost acela de „...a îmbunătăţi implementarea PDR-urilor în scopul susţinerii Agriculturii Sociale şi a contribui la dezvoltarea perioadei viitoare de program la nivel naţional şi european”.

Un număr de şapte RRN au participat la Iniţiativă (şi anume Austria, Belgia-Flandra, Finlanda, Irlanda, Italia, Suedia şi Marea Britanie), care au început să adune informaţii despre starea de fapt a activităţilor din Agricultură Socială în ţările lor.

Rezultatele din această primă cooperare au fost prezentate [PDF ] în martie 2010 la cea de-a opta întâlnire a RRN de la Roma (25-26 martie 2010). RRN participante au căzut de acord şi asupra unui program de lucru care să conducă la pregătirea unui Document retrospectiv (susţinut de un set de studii de caz) până la sfârşitul lui 2010.

Rezultatele Documentului retrospectiv şi studiile de caz au fost prezentate la două conferinţe importante despre agricultura socială în timpul anului 2010:

  • A cincea Conferinţă Europeană COST 866 despre „Îngrijirea terapeutică în agricultură”, ce a avut loc între 24-26 august 2011 în Witzenhausen, Germania, şi;
  • 'Legătura dintre dezvoltarea rurală şi agricultura socială', organizată de Reţeaua rurală flamandă între 30 septembrie şi 1 octombrie 2010 în Mechelen, Belgia.

Versiunea finală a Documentului retrospectiv poate fi descărcată aici [PDF ] şi un număr de 17 studii de caz adunate de la şase state membre, aici [PDF ].

În plus, următoarea înregistrare video expune exemple specifice de activităţi din agricultura socială din Marea Britanie.

Pentru mai multe proiecte pe această temă, daţi clic pe cuvintele-cheie corespunzătoare de mai jos: