dsp_decreas_text dsp_increase_text

Agricultura

Agricultura zonei montane

Comparativ cu alte zone rurale, zonele rurale de munte se confruntă cu provocări aparte şi au nevoi speciale. În contextul actualei politici agricole a UE, aceste zone sunt incluse sub denumirea de Zone Defavorizate (ZD) deoarece se caracterizează în general fie printr-un sezon de creştere redus (din cauza altitudinii ridicate), fie prin pante abrupte, chiar dacă situate la o altitudine mai mică, fie printr-o combinaţie a acestor două trăsături.

Aceste condiţii pun probleme pentru agricultură şi pentru economia rurală a acestor regiuni. UE a dezvoltat instrumente de susţinere specifice destinate zonelor rurale montane, şi care includ măsuri de politică de dezvoltare rurală.

Programele de dezvoltare rurală şi agricultura montană

În cadrul unui proces de analiză mai amplu întreprins de DG AGRI, Punctul de Contact al REDR a realizat o analiză a sprijinului PDR care este în prezent disponibil pentru zonele montane şi agricultura montană. Rezultatele analizei au fost publicate în următoarele rapoarte:

  • Documentul de lucru al serviciilor Comisiei „Performanţă de vârf” [PDF ]
  • Documentul de lucru al REDR privind evaluarea agriculturii montane [PDF ]

Pentru următoarea perioadă de programare (2014 – 2020) a politicii de dezvoltare rurală a UE au fost propuse noi forme speciale de susţinere pentru zonele montane. Printre acestea se numără şi posibilitatea ca PDR să includă sub-programe dedicate zonelor montane. Puteţi consulta noile propuneri la adresa: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm.

Scurt ghid al propunerilor Comisiei Europene pentru dezvoltarea rurală a UE după 2013 [PDF ]

Consultați Baza de date a proiectelor PDR pentru a găsi proiecte reprezentative pentru zonele montane

Alte informații cu privire la zonele montane și dezvoltarea rurală din UE

  • Euromontana (unul dintre membrii REDR) promovează ideea de munţi vii, dezvoltarea integrată şi durabilă, precum şi calitatea vieţii în zonele montane. Puteţi afla mai multe despre contribuţiile Euromontana la dezvoltarea rurală a UE, inclusiv rezultatele activităţii sale de realizare de proiectare şi de cercetare, la adresa www.euromontana.org.
  • Agenţia Europeană de Mediu a pregătit informaţii utile despre necesităţile gestionării terenurilor din ecosistemele montane ale UE. Puteţi accesa raportul agenţiei pe această temă la adresa: www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-mountain-ecosystems