dsp_decreas_text dsp_increase_text

Prezentare generală a politicii de dezvoltare rurală

Axe şi măsuri

Programele [ clic aici pentru informații suplimentare ] sunt constituite în jurul a patru axe.

Pentru asigurarea unei strategii echilibrate, este necesară o finanțare minimă pentru fiecare axă tematică. Procentajele de minimă finanţare propuse de 10 %, 25 % şi respectiv 10 %, corespunzătoare, în ordine, axei 1, 2 şi 3, oferă garanția faptului că fiecare program reflectă cel puţin cele trei obiective politice principale, dar procentele sunt stabilite la un nivel suficient de mic pentru a permite statelor membre şi regiunilor o largă marjă de flexibilitate (55 % din finanțarea UE) în a pune accent pe acea axă a politicii pe care o aleg în funcție de situaţia şi necesităţile lor. În cadrul axei LEADER, fiecare program are rezervat un minim de 5 % din finanțarea UE (2,5 % pentru noile state membre). Cheltuielile LEADER sunt asociate celor trei axe politice.

Politica (așa cum este aceasta definită în Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005) prevede un set de instrumente (măsuri) din care toate statele membre au posibilitatea de a alege şi pentru care pot primi sprijin financiar din partea UE pentru punerea în aplicare a Programelor de Dezvoltare Rurală integrate. Fiecare axă este pusă în aplicare prin intermediul acestui „meniu” de măsuri.

Axa 1: destinată îmbunătăţirii competitivităţii din sectoarele agricol şi forestier, include o gamă de măsuri care vizează capitalului uman şi material din sectorul agricol, alimentar şi cel forestier (promovarea transferului de cunoștințe şi inovaţia), precum şi producţia de calitate.

Pentru a vizualiza toate măsurile din cadrul Axei 1dați clic aici.

Axa 2: destinată îmbunătăţirii mediului şi spațiului rural, prevede măsuri pentru protejarea şi ameliorarea resurselor naturale, precum şi pentru păstrarea sistemelor agricole și forestiere de valoare superioară, şi a peisajelor culturale din zonele rurale ale Europei.

Pentru a vizualiza toate măsurile din cadrul Axei 2 dați clic aici.

Axa 3: destinată îmbunătăţiri calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificării economiei rurale, oferă susţinere pentru dezvoltarea infrastructurii locale şi a capitalului uman din zonele rurale, pentru îmbunătăţirea condiţiilor de creştere economică şi de creare de locuri de muncă în toate sectoarele şi pentru diversificarea activităţilor economice.

Pentru a vizualiza toate măsurile din cadrul Axei 3 dați clic aici.

Axa 4: fondată pe experiența LEADER, introduce posibilități de guvernare inovatoare, prin intermediul unor abordări locale ascendente ale dezvoltării rurale. Pentru informații suplimentare despre LEADER dați clic aici.

Pentru a vizualiza toate măsurile din cadrul Axei 4 dați clic aici.