dsp_decreas_text dsp_increase_text

Prezentare generală a politicii de dezvoltare rurală

Programe Naţionale şi Regionale

Statele membre UE implementează Programele de Dezvoltare Rurală, alegând dintr-o gamă de 41 de măsuri care se potrivesc cel mai bine nevoilor lor

Introducere în PDR

Fiecare stat membru pune în aplicare politica de dezvoltare rurală pentru perioada 2007-2013 prin propriile sale Programe de Dezvoltare Rurală (PDR-uri). Un stat membru poate avea fie un singur program pentru întregul său teritoriu, fie sau un set de programe regionale.

PDR respectă Orientările strategice UE comune și Planul Strategic Național al fiecărui stat membru.

Pentru a afla mai multe despre Programele de Dezvoltare Rurală ale fiecărui stat membru vizitați harta noastră interactivă și selectați statul care vă interesează.

Indiferent dacă un stat membru are un program unic sau un set de programe regionale, fiecare Program de Dezvoltare Rurală include:

  • O analiză a situaţiei din zonele rurale, în ceea ce priveşte punctele forte și punctele slabe, precum şi strategia aleasă pentru a le soluționa;
  • O justificare a priorităţilor alese, ținând seama de orientările strategice ale UE şi de Planul Naţional Strategic, precum şi de impactul scontat;
  • Informaţii privind axele şi măsurile propuse pentru fiecare axă în parte, precum şi descrierea lor, inclusiv obiectivele şi indicatorii specifici verificabili care permit măsurarea progresului programului, a eficienţei și performanței acestuia;
  • Un plan de finanţare, inclusiv detalii referitoare la contribuţia totală de la FEADR şi finanțarea publică națională/regională asociată, planificată pentru fiecare an şi pentru întreaga perioadă de programare pentru fiecare axă + defalcarea indicativă a sumelor iniţiale, în funcție de măsuri;
  • Informaţii privind complementaritatea cu celelalte măsuri finanţate prin instrumentele Politicii Agricole Comune, prin politica de coeziune, precum şi prin instrumentul UE de sprijin pentru pescuit;
  • Detalii despre măsurile de implementare a programului, inclusiv desemnarea tuturor autorităţilor responsabile şi o scurtă descriere a structurilor de management şi control; O descriere a sistemelor de monitorizare şi evaluare, precum şi alcătuirea Comitetului de Monitorizare
  • ;
  • Detalii despre planurile prin care se asigură publicarea programului.

Cadrul politicii de dezvoltare rurală oferă un „meniu” de 41 de măsuri. Statele membre aleg din acest meniu acele măsuri care se potrivesc cel mai bine nevoilor zonelor lor rurale. Acestea sunt apoi incluse în PDR-urile lor naţionale sau regionale. Contribuţia UE la finanţarea măsurilor depinde de măsură și de regiunea în cauză. Pentru mai multe detalii privind măsurile PDR, consultați Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1698/2005 din 20 septembrie 2005 (susţinere pentru dezvoltarea rurală din partea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR).

Pentru mai multe detalii privind măsurile individuale pentru fiecare axă în parte, accesaţi următoarele linkuri:

Pentru mai multe detalii privind reglementările de punere în aplicare, dați clic aici (Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1974/2006 din 15 Decembrie 2006).

Statele membre îşi pot modifica şi actualiza programele pe parcursul perioadei de implementare (2007-2013), astfel încât acestea să răspundă schimbărilor de mediu și celor survenite în ansamblul economiei rurale. Acest fapt poate avea drept consecință ajustări în cadrul și respectiv între axe şi măsuri.