dsp_decreas_text dsp_increase_text

Produse alimentare locale şi lanţuri scurte de aprovizionare

Rolul important al produselor alimentare în dezvoltarea rurală a UE este evidenţiat de accentul pus pe promovarea produselor agricole în politica dusă de Comisia Europeană. În anul 2011 au fost înaintate propuneri de actualizare a acestei politici, care atrag atenţia asupra faptului că „UE dispune de un patrimoniu culinar de o mare diversitate, pe care trebuie să îl valorifice din plin”.

Abordările în parteneriat pentru întărirea pieţelor de alimente locale s-au dovedit instrumente de dezvoltare rurală eficiente. Rezultatele proiectelor asociate produselor alimentare locale pot furniza o susținere durabilă elementelor esențiale ale economiei rurale. De exemplu, prin conlucrare, întreprinderile care participă la proiectele axate pe produse alimentare locale pot afla noi modalităţi de a-şi vinde produsele în cantități mai mari şi de a atrage noi tipuri de cumpărători. Între sectoarele agricol, de turism și alimentaţie ale unei regiuni se pot stabili legături mai puternice.

În plus, consumul de produse alimentare locale în zonele rurale are drept consecință reducerea transporturilor de alimente. Acest lucru poate aduce beneficii economice, de mediu şi sociale, cum ar fi economii la costurile de transport, diminuarea emisiilor de gaze de eşapament, o solicitare mai scăzută a drumurilor rurale, reducerea aglomeraţiei în trafic şi o mai mare siguranţă rutieră.

Întreprinderile rurale pot de asemenea beneficia de pe urma „lanţurilor scurte de aprovizionare” de multiple avantaje în dezvoltare. De exemplu, reducerea numărului de firme implicate într-un lanţ de aprovizionare poate avea drept consecință creşterea ponderii cuvenite producătorilor din prețul final. Pentru clienți, mai puţine legături pot aduce cu sine o reducere a cheltuielilor, şi pentru toți factorii implicați identificarea provenienţei materiei prime devine mai facilă. Vânzările directe (de la producătorul original la clientul final) reprezintă cele mai scurte lanţuri de aprovizionare.

Măsurile FEADR includ posibilități de stimulare a lanţurilor scurte de aprovizionare cu relevanță pentru sectorul agroalimentar şi ele sunt de asemenea aplicabile şi altor afaceri rurale.

În următoarea perioadă de programare a politicii de dezvoltare rurală (2014-2020) se va pune un accent crescut pe produsele alimentare locale şi pe lanţurile scurte de aprovizionare. Noile PDR pentru această perioadă pot include sub-programe specializate, capabile de a direcționa fonduri PDR suplimentare către aceste tipuri de proiecte de dezvoltare rurală. Informaţii despre astfel de propuneri sunt disponibile în următoarele publicaţii REDR:

Alte surse de informații:

  • Un studiu despre lanţurile de aprovizionare scurte a fost elaborat de RRN italiană [PDF ].
  • Pentru exemple de acţiuni privind produsele alimentare locale şi lanţurile scurte de aprovizionare consultaţi broşura REDR despre proiectele alimentare susţinute de FEADR [PDF ].