dsp_decreas_text dsp_increase_text

Portalul pentru cercetare și inovare

Cercetarea și inovarea sunt importanți factori dinamizatori ai dezvoltării rurale și se preconizează ca importanța lor să crească și mai mult, ținând seama de faptul că se află în centrul strategiei Europa 2020 care are drept țintă creșterea inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Cercetarea și inovarea sunt adeseori puternic interconectate. Cercetarea, care este de multe ori o precondiție pentru inovare, implică o serie de actori, de la mediul academic până la sectorul privat, care colaborează pe tema a diferite inițiative și proiecte. Ca regulă generală, cercetarea necesită susținere și încurajare din partea instituțiilor și organizațiilor publice.

Pe de altă parte, inovația poate depăși cu mult zona dezvoltării tehnologice, fiind un factor de progres social, economic sau ecologic. Transferul de cunoștințe susține procesul de inovație prin faptul că menține întreprinderile, organizațiile și indivizii informați și prin favorizarea schimbului de idei pe tema noilor practici care pot avea o influență hotărâtoare.

Prin intermediul acestui portal, REDR urmărește să dezvolte conexiuni mai active cu acei membri ai comunității pentru dezvoltare rurală care sunt angajați în cercetare și inovare – fie că sunt inovatori, cercetători, finanțatori sau utilizatori finali ai rezultatelor cercetării. Portalul oferă informații cu privire la instituții și organizații, proiecte de cercetare și inovare, precum și studii și publicații relevante și materiale audiovizuale.

Informațiile din acest portal disponibil în următoarele limbi: en, fr, de, it, pl și es.