dsp_decreas_text dsp_increase_text

PAC în perspectiva anului 2020

Politica Agricolă Comună (PAC): în perspectivă

Dezbatere publică asupra viitorului PAC

Politica agricolă comună (PAC) a UE trebuie reformată până în 2013. Înainte de stabilirea orientărilor iniţiale ale politicii pentru acest sector, Dacian Cioloş, membru al Comisiei Europene, responsabil cu Agricultura şi dezvoltarea rurală, a lansat la data de 12 aprilie 2010 o dezbatere publică asupra viitorului PAC, la participare fiind invitaţi toţi cetăţenii UE şi toate organizaţiile interesate.

Pentru a lansa dezbaterea, Comisia Europeană a propus următoarele întrebări despre dezvoltarea rurală:

  1. Care ar trebui să fie obiectivele viitoarei politicii de dezvoltare rurală?
  2. Cum poate creşte eficienţa instrumentelor politicii?
  3. Cum poate fi îmbunătăţit managementul politicii?

În 14 aprilie 2010, a fost organizată o întâlnire extraordinară a comitetului de coordonare a REDR, în care membrii comitetului au fost invitaţi la lansarea dezbaterii publice asupra PAC după 2013 în ţara/organizaţia lor.

Membrii au fost rugaţi să-şi trimită contribuţiile până la 3 iunie 2010. Pentru a citi despre contribuţiile ordonate în funcţie de stat, precum şi o sinteză a acestor contribuţii, daţi clic aici.

Pe baza rezultatelor acestei dezbateri, în 18 noiembrie 2010 Comisia Europeană a emis un comunicat, "PAC spre anii 2020", în care sunt enunţate opţiuni pentru o viitoare PAC.

Propunerile legale ale Comisiei Europene pentru dezvoltarea rurală după 2013

În 12 octombrie 2011, Comisia a prezentat un set de propuneri legale pentru perioada 2013-2020.

Propunerile includ un proiect de regulament [PDF ] care oferă susţinere pentru dezvoltarea rurală din partea Fondului European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Această nouă propunere a FEADR stă la baza politicii de dezvoltare rurală a PAC şi se aliniază strategiei de creştere Europa 2020.

Ca urmare a dezbaterii din Parlamentul european şi din Consiliu, aprobarea diferitelor regulamente şi acte de punere în aplicare trebuie efectuată până la sfârşitul 2013, cu scopul de a aplica reforma PAC începând cu 1 ianuarie 2014.

Informaţii suplimentare

Pentru informaţii suplimentare despre dezbaterea publică, vă rugăm să accesaţi următoarele link-uri:

  • Discursul Comisarului Ciolos despre „Viitorul Politicii Agricole Europene – Chemare la dezbatere publică”, aprilie 2010 [PDF ]
  • Întrebări legate de aspecte ale dezvoltării rurale [PDF ]
  • Prezentarea comitetului de coordonare al REDR despre dezbaterea publică asupra PAC după 2013, aprilie 2010 [PDF ]
  • O sinteză a contribuţiilor primite prin intermediul REDR (13 iulie 2010) [PDF ]
  • Scurt ghid asupra propunerilor Comisiei Europene pentru dezvoltarea rurală a UE după 2013 [PDF ]

Informaţii suplimentare asupra dezbaterii generale despre PAC pot fi accesate şi la următoarea adresă: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/debate/index_en.htm.

Pentru informaţii suplimentare despre propunerile legale ale UE privind dezvoltarea rurală după 2013, vă rugăm accesaţi pagina web a Direcţiei Generale pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Comisiei la adresa: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm