dsp_decreas_text dsp_increase_text

Organizații UE

 

REDR urmărește o relaționare activă cu alte reţele relevante în domeniu, precum și extinderea într-o măsură cât mai mare a accesului la acestea, cu accent deosebit pe stabilirea unor conexiuni generatoare de rezultate concrete pentru schimbul de informaţii dintre REDR şi alte reţele relevante pe teme semnificative pentru dezvoltarea eficientă și performantă a politicii UE privind dezvoltarea rurală.

Grupul consultativ al DG AGRI privind dezvoltarea rurală

DG AGRI a înființat un Grup consultativ privind Dezvoltarea rurală, care reunește reprezentaţi ai diverselor organizaţii constituite la nivelul UE și care împărtășesc interese sociale, economice şi/sau de mediu în dezvoltarea rurală din cadrul UE.

Prin intermediul Grupului consultativ, Comisia Europeană este informată despre opiniile diverselor organizaţii pe diferite subiecte legate de dezvoltarea rurală. Comisia are posibilitatea de a se consulta cu acest grup cu privire la orice problemă legată de politicile de dezvoltare rurală. Preşedintele Grupului consultativ poate de asemenea propune domenii de consultare pe subiecte din aria sa de competenţă.

Comisia nu este obligată să își însușească opiniile Grupului consultativ, dar le privește cu toată seriozitatea și notifică membrii Grupului cu privire la acţiunile pe care le întreprinde ca răspuns la opiniile exprimate de grup. De asemenea, de comun acord cu Comisia, Grupul consultativ poate înfiinţa grupuri de lucru pentru a-şi uşura activitatea. Principalele interese reprezentate în cadrul Grupului consultativ includ:

Agricultori, cooperative și alte organizații agricole

Organizații comerciale

Organizații industriale

Organizații ale lucrătorilor

Organizații ale consumatorilor

Organizații de mediu

Alte organizații ale părților interesate în zonele rurale

Organizații europene membre ale Comitetului de coordonare a REDR

Următoarele organizaţii membre ale Grupului consultativ al DG AGRI privind dezvoltarea rurală au fost selectate pentru a participa în cadrul Comitetului de coordonare a Reţelei Europene pentru Dezvoltare Rurală (REDR):