dsp_decreas_text dsp_increase_text

Informaţii ale RRN

 

RRN reunesc o varietate de părţi interesate din domeniul dezvoltării rurale, în scopul promovării comunicării și schimbului de informații la nivel regional, naţional şi european.

Reţelele Rurale Naţionale (RRN) constituie o legătură importantă la nivelul statelor membre între administraţiile şi organizaţiile naţionale implicate în dezvoltarea rurală (inclusiv Grupurile de Acțiune Locală).

Structura și organizarea lor pot să varieze, deși în toate cazurile rolul lor principal este acela de a sprijini punerea în aplicare şi evaluarea politicii de dezvoltare rurală. RRN reunesc o varietate de părţi interesate din domeniul dezvoltării rurale, în scopul promovării comunicării și schimbului de informații la nivel regional, naţional şi european. De asemenea, RRN organizează evenimente, generează o varietate de instrumente de comunicare și joacă un rol important în împărtășirea de bune practici.

Dați clic pe oricare dintre statele de pe harta noastră interactivă a Uniunii Europene pentru a accesa informații despre Rețelele Rurale Naționale ale fiecărui stat membru.

map PT PT FR FR BE LU IE UK NL IT DE DK SL AT HU ES ES GR MT CY BG RO CZ SK PL LT SV FI LV EE Connect with EU