dsp_decreas_text dsp_increase_text

ANTREPRENORIAT

Finanțare rurală

Accesul limitat la instrumentele de sprijin financiar, care includ atât facilităţi de creditare, cât şi capital de risc, reprezintă unul dintre principalele obstacole în calea antreprenoriatului rural şi a dezvoltării afacerilor rurale pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Excluderea financiară a afacerilor rurale a fost bine documentată în ultimii ani, fiind atribuită unei combinaţii de factori dintre care unii se manifestă la nivelul economiei în ansamblu, iar alții sunt specific rurali.

Activități ale REDR

Cu ocazia celei de-a 11-a reuniuni a Reţelelor Rurale Naţionale (RRN) organizate în aprilie 2011 la Bad Schandau, Germania, a fost lansat un Grup operativ pentru finanţare rurală (GOFR) al REDR (pentru detalii dați clic aici.

GOFR reprezintă un grup de acţiune comună al RRN, organizat în cadrul Iniţiativei tematice a RRN privind antreprenoriatul rural. Scopul general al acestei iniţiative tematice este identificarea şi promovarea unor strategii şi acţiuni viabile care să răspundă schimbărilor economice din zonele rurale.

GOFR a desfăşurat în perioada mai-iunie 2011 un studiu explorator asupra instrumentelor de finanţare rurală existente, iar rezultatele cercetării au fost prezentate în cadrul unui atelier care a avut loc la Bruxelles pe 29 iunie 2011. Un raport de actualizare asupra progresului GOFR (Raport Interimar) şi un plan de acţiune pentru activitatea ulterioară au fost prezentate la cea de-a 13-a reuniune a RNR, care a avut loc la Haga, Olanda, pe data de 10 noiembrie 2011 – (mai multe detalii sunt disponibile aici).

Un Raport final [PDF ] asupra „Iniţiativei Tematice a REDR privind Antreprenoriatul Rural: Finanţare Rurală” se concentrează pe accesarea instrumentelor de finanţare rurală de către microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii, valorificând și integrând rezultatele Raportului Interimar asupra „Iniţiativei Tematice a REDR privind Antreprenoriatul Rural: Finanţare Rurală”, alcătuit de către Punctul de Contact al REDR în octombrie 2011.

Constatările Raportului final, precum și discuțiile cu privire la propunerile legislative actuale şi viitoare legate de mecanismele de inginerie financiară au fost prezentate cu prilejul celei de-a 14-a întâlniri a RRN, organizată în Grecia, la Salonic, pe 2 februarie 2012. (Clic aici pentru mai multe detalii).

Un seminar pe tema „Facilitării accesului la finanţare pentru microîntreprinderile rurale” a fost organizat de către RRN letonă, cu sprijinul Punctului de Contact al REDR, joi, 28 iunie, 2012, în capitala Letoniei, Riga. (Dați clic aici pentru mai multe informații).

Principalul obiectiv al seminarului este acela de a reuni diferiții actori cu interese specifice legate de accesul la creditarea pentru zonele rurale. Acest seminar oferă o ocazie unică de angajare a unor discuţii cu implicații ulterioare, care să permită identificarea unor modalităţi de îmbunătăţire a regulilor actuale şi viitoare privind mecanismele de inginerie financiară.

Atelierul de „Inginerie Financiară” organizat de Comitetul de Coordonare a REDR desfășurat la 26 octombrie 2012 a avut rolul de a crește gradul de informare a părţilor interesate în PDR în ceea ce priveşte oportunităţile şi considerentele implicate în crearea şi utilizarea instrumentelor de inginerie financiară pentru a spori potenţialul FEADR de dezvoltare a Europei rurale.

A 13-a ediție a revistei trimestriale Cronica rurală a UE - „Instrumente financiare pentru dezvoltare rurală: Noi oportunități de a face față crizei economice” – oferă o cuprinzătoare privire de ansamblu asupra finanțării rurale.

Informații generale și linkuri

Pentru informații suplimentare dați clic aici