dsp_decreas_text dsp_increase_text

Landbouw

Landbouw in berggebieden

Plattelandsgebieden in de bergen staan voor bijzondere uitdagingen en hebben specifieke behoeften met betrekking tot andere plattelandsgebieden. In het huidige landbouwbeleidskader van de EU zijn deze gebieden opgenomen in de aanwijzing van probleemgebieden omdat ze doorgaans worden gekenmerkt door een kort groeiseizoen (door grote hoogte), of steile hellingen op lagere hoogten of door een combinatie van beide.

Deze omstandigheden vormen uitdagingen voor zowel landbouw als plattelandseconomie in deze gebieden. Er zijn specifieke ondersteunende instrumenten ontwikkeld door de EU die gericht zijn op berggebieden, deze omvatten beleidsmaatregelen voor plattelandsontwikkeling.

Plattelandsontwikkelingsprogramma’s (POP's) en landbouw in berggebieden

Als onderdeel van een breder evaluatieproces dat wordt uitgevoerd door DG AGRI, heeft het ENPO-contactpunt een evaluatie uitgevoerd van de POP-ondersteuning die momenteel beschikbaar is voor berggebieden en landbouw in berggebieden. De resultaten van de evaluatie kunt u lezen in de volgende verslagen:

  • Werkdocument van de Commissie „Peak Performance [PDF ]
  • Werkdocument van het ENPO inzake de screening van de landbouw in berggebieden [PDF ]

Er worden nieuwe vormen van speciale ondersteuning voorgesteld voor berggebieden in de volgende (2014-2020) periode van het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU. Deze omvatten de mogelijkheid voor POP's aparte subprogramma's voor berggebieden op te nemen. Zie de nieuwe voorstellen op: https://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-2013/legal-proposals/index_en.htm

Een beknopte gids met voorstellen van de Europese Commissie voor EU-plattelandsontwikkeling na 2013 [PDF ]

Blader door de gegevensbank POP-projecten om projecten die relevant zijn voor berggebieden op te zoeken

Meer informatie over berggebieden in de EU en plattelandsontwikkeling

  • Euromontana (lid van het ENPO) promoot „levende bergen”, geïntegreerde en duurzame ontwikkeling en de kwaliteit van leven in berggebieden. Lees meer over Euromontana-bijdragen aan de plattelandsontwikkeling van de EU, onder andere over de bevindingen van hun project en onderzoeksactiviteiten, op www.euromontana.org.
  • Het Europees Milieuagentschap heeft nuttige informatie opgesteld over de behoeften met betrekking tot landbeheer van ecosystemen in berggebieden in de EU. Zie hun rapport over het onderwerp op:www.eea.europa.eu/publications/10-messages-for-2010-mountain-ecosystems