dsp_decreas_text dsp_increase_text

Tieto- ja viestintätekniikka

 

Maaseuturahaston tuki maaseutualueiden tieto- ja viestintätekniikalle

Nykyisellä ohjelmakaudella maaseudun kehittämispolitiikassa kiinnitetään erityistä huomiota tieto- ja viestintätekniikkaan (ICT). Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto (maaseuturahasto) tukee monin tavoin ICT-yritysten, -palveluiden ja -taitojen kehittämistä sekä laajakaistan rakentamista maaseutualueille. Investoinnit laitteistoihin ja ohjelmiin ovat tukikelpoisia maaseudun kehittämisohjelmissa.

Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston seminaari ”ICT ja maaseutualueet: tietoyhteiskunnan rakentaminen ruohonjuuritasolla”.

Tieto- ja viestintätekniikan tärkeys Euroopan maaseutualueiden kehittämisessä oli Eurooppalaisen maaseudun kehittämisen verkoston Brysselissä, 10. helmikuuta 2011, järjestämän seminaarin ydinteema. Lisätietoja saat napsauttamalla tästä.

Tieto- ja viestintätekniikan (ICT) esite

Tässä Euroopan maaseudun kehittämisrahaston esitteessä on esimerkkejä maaseuturahaston tukemista ICT-hankkeista. Lisätietoja saat napsauttamalla tästä.

ICT-hankkeiden esimerkkejä

Maaseudun kehittämisohjelmahankkeiden tietokannassa on myös esimerkkejä ICT-hankkeista, jotka on toteutettu maaseudun kehittämisohjelmien avulla ja jotka maaseuturahasto on rahoittanut. Lisätietoja saat napsauttamalla tästä.

Eurooppalaisen maaseudun kehittämisverkoston yhteyspisteen esitys ”Maaseuturahaston tuki maaseutualueiden ICT-hankkeille”

Tässä esityksessä esitellään lyhyesti maaseudun kehittämispolitiikan käsitteellinen viitekehys ja toimet, jotka tukevat maaseutualueiden tieto- ja viestintätekniikkaa. Lisätietoja saat napsauttamalla tästä. [PDF ]

Tiedote ”Yleistiedot YMP:n terveystarkastuksesta ja Euroopan talouden elvytyssuunnitelmasta - muutoksia maaseudun kehittämisohjelmiin”

Tässä tiedotteessa esitellään maaseudun kehittämisohjelmiin tehdyt muutokset EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) suorittaman ”Terveystarkastuksen" jälkeen ja Euroopan talouden elvytyssuunnitelma. Muutoksissa on korostettu laajakaistainfrastruktuurin investointeja. Lisätietoja saat napsauttamalla tästä.