dsp_decreas_text dsp_increase_text

Milieu

Klimaatverandering

Inleiding

Klimaatverandering vormt een bedreiging voor, maar biedt ook kansen aan, de landbouw-, bosbouw- en plattelandssectoren in Europa. Klik hier voor meer informatie over klimaatverandering en landbouw.

Plattelandsontwikkelingsprogramma's (POP's) op regionaal en nationaal niveau bieden belangrijke steun om zowel de oorzaken als de gevolgen van klimaatverandering te helpen aanpakken. Vóór de GLB-„check-up” en het Europees economisch herstelplan (EERP) in 2008, hielden de oorspronkelijke POP's voor de programmeringsperiode 2007-2013 een breed scala aan maatregelen in die de drie hoofddimensies van klimaatactie, te weten beperking, aanpassing en hernieuwbare energie, direct en indirect ten goede kwamen.

De toewijzing van aanvullende financiële middelen aan klimaatacties die voortkwamen uit de GLB-check-up en het EERP, en de hierop volgende wijzigingen van de POP's dragen bij tot de verdere vermindering van broeikasgasuitstoot door de Europese landbouw. De verhoging van het budget zal ook bijdragen aan de verbetering van het vermogen van de plattelandsgebieden in Europa om de impact van de klimaatverandering op te vangen.

Het Europese netwerk voor plattelandsontwikkeling (ENPO) heeft in 2010 een screening uitgevoerd om te bepalen hoe op lidstaatniveau klimaatverandering wordt aangepakt in de POP's. De resultaten van deze screening zijn hieronder beschikbaar in de vorm van samenvattingen voor elke lidstaat.

Er is eveneens een samenvattend rapport beschikbaar voor alle 27 EU-lidstaten.

View video

 

LandProfiel
Samenvattend rapport voor de 27 EU-lidstaten [PDF ]
Flag of Austria Oostenrijk [PDF ]
Flag of Belgium België [PDF ]
Flag of   Bulgaria Bulgarije [PDF ]
Flag of Cyprus Cyprus [PDF ]
Flag of Czech   Republic Tsjechische Republiek [PDF ]
Flag of Denmark Denemarken [PDF ]
Flag of Estonia Estland [PDF ]
Flag of Finland Finland [PDF ]
Flag of France Frankrijk [PDF ]
Flag of Germany Duitsland [PDF ]
Flag of Greece Griekenland [PDF ]
Flag of Hungary Hongarije [PDF ]
Flag of Ireland Ierland [PDF ]
Flag of Italy Italië [PDF ]
Flag of Latvia Letland [PDF ]
Flag of   Lithuania Litouwen [PDF ]
Flag of   Luxembourg Luxemburg [PDF ]
Flag of Malta Malta [PDF ]
Flag of The   Netherlands Nederland [PDF ]
Flag of Poland Polen [PDF ]
Flag of   Portugal Portugal [PDF ]
Flag of Romania Roemenië [PDF ]
Flag of   Slovekia Slowakije [PDF ]
Flag of   Slovenia Slovenië [PDF ]
Flag of Spain Spanje [PDF ]
Zweden [PDF ]
Flag of the   United Kingdom Verenigd Koninkrijk [PDF ]