dsp_decreas_text dsp_increase_text

Ondernemerschap

Plattelandsfinanciering

Beperkte toegang tot financiële steun, zowel tot kredietfaciliteiten als tot risicokapitaal, is één van de belangrijkste hindernissen voor ondernemerschap op het platteland en de ontwikkeling van plattelandsondernemingen in de Europese Unie (EU). De financiële uitsluiting van plattelandsondernemingen werd de laatste jaren goed gedocumenteerd en wordt toegeschreven aan een combinatie van plattelandsspecifieke factoren en factoren voor de gehele economie.

ENPO-activiteiten

Een Financiële task force voor het platteland (Rural Finance Task Force – RFTF) van het ENPO is in april 2011 gelanceerd tijdens de elfde NPN-bijeenkomst in Bad Schandau, Duitsland (klik hier voor meer details).

De RFTF is een gemeenschappelijke actie van de NPN’s die georganiseerd wordt onder het Thematisch Initiatief betreffende ondernemerschap op het platteland van de NPN’s. De belangrijkste doelstelling van dit thematische initiatief is uitvoerbare strategieën en acties te bepalen en te bevorderen om in te spelen op de economische veranderingen in plattelandsgebieden.

In mei-juni 2011 heeft de RFTF een verkennend onderzoek uitgevoerd naar de bestaande financieringsinstrumenten voor het platteland. De resultaten hiervan werden op 29 juni 2011 in Brussel tijdens een workshop voorgesteld. Op 10 november 2011 werd een update gegeven over de voortgang van de RFTF (tussentijds verslag) en werd een actieplan voorgesteld voor toekomstige taken, en dit tijdens de dertiende NPN-bijeenkomst in Den Haag, Nederland – (voor meer details, klik hier).

Een eindverslag [PDF ] over het Thematisch Initiatief van het ENPO inzake ondernemerschap op het platteland: Plattelandsfinanciering focust op de toegang tot plattelandsfinanciering voor micro-, kleine en middelgrote ondernemingen, en bouwt verder op en integreert de resultaten van het tussentijds verslag over het Thematische Initiatief van het ENPO inzake ondernemerschap op het platteland: Plattelandsfinanciering, een compilatie door het Contactpunt van het ENPO in oktober 2011.

De bevindingen van het eindverslag, evenals de discussies over de huidige en toekomstige wetsvoorstellen inzake financiële engineeringmechanismen zijn op 2 februari 2012 voorgesteld, tijdens de veertiende NPN-bijeenkomst in Thessaloniki, Griekenland. (Klik hier voor meer details).

Op donderdag 28 juni 2012 werd in Riga, Letland, een seminar georganiseerd met als thema „De toegang vergemakkelijken tot financiering voor micro-ondernemingen op het platteland”, en dit door het Letse NPN met de steun van het Contactpunt van het ENPO. (Klik hier voor meer details).

Het belangrijkste doel van dit seminar bestaat erin verschillende belanghebbenden samen te brengen die een specifiek belang hebben bij de toegang tot krediet in plattelandsgebieden. Dit seminar biedt een unieke kans om deel te nemen aan verdere gesprekken die zullen bijdragen aan het bepalen van manieren om de huidige en toekomstige regels inzake financiële engineering te verbeteren.

Workshop van het Coördinatiecomité over financiële engineering – op 26 oktober 2012 had als doel de belanghebbenden die betrokken zijn bij plattelandsontwikkeling te sensibiliseren over de kansen en overwegingen die verband houden met de creatie en het gebruik van instrumenten inzake financiële engineering, en dit met het oog op het uitbouwen van het potentieel van het ELFPO om het platteland van Europa verder te ontwikkelen.

Editie 13 van EU Rural Review - „Financieringsinstrumenten voor plattelandsontwikkeling: Nieuwe kansen om de economische crisis aan te pakken” – biedt een goed overzicht van plattelandsfinanciering.

Achtergrondinformatie en links

Voor meer informatie, klik hier.