dsp_decreas_text dsp_increase_text

Toegevoegde waarde van het netwerken

De toegevoegde waarde van netwerken aantonen

De waarde van netwerken voor het plattelandsontwikkelingsbeleid wordt ruim erkend door een groeiende groep mensen met kennis van zaken die het eens zijn over de doeltreffendheid van plattelandsnetwerken bij het betrekken van belanghebbenden en het bevorderen van de tenuitvoerlegging van plattelandsontwikkelingsprogramma's (POP's).

Gezamenlijke actie van de nationale plattelandsnetwerken

Nationale plattelandsnetwerken (NPN's) hebben hun middelen gebundeld om deze webgebaseerde hulpbron te ontwikkelen ter illustratie van de huidige stand van kennis inzake de toegevoegde waarde van netwerken voor het plattelandsontwikkelingsbeleid. De algemene methodologie die door het ENPO wordt voorgesteld, richt zich op:

 1. gemeenschappelijke netwerkstatistieken;
 2. succesverhalen van de netwerken.

Het doel van deze rechtlijnige benadering is inzicht te bieden in het reilen en zeilen van de NPN's en over hoe het relatieve succes van deze activiteiten wordt begrepen door beheerders van netwerkondersteuningseenheden.
De volgende informatie zal regelmatig worden bijgewerkt.
Bovendien laat de toolkit voor zelfevaluatie voor nationale plattelandsnetwerken de NPN's toe informatie voor te stellen en uit te wisselen over de reikwijdte van verschillende benaderingen, technieken en praktische hulpmiddelen die gebruikt worden om de vooruitgang te controleren en de uitvoering van netwerkactiviteiten te beoordelen.

Het initiatief voor gemeenschappelijke netwerkstatistieken

Het initiatief voor gemeenschappelijke netwerkstatistieken werd gelanceerd om inzicht te bieden in de kwantitatieve resultaten die door de NPN's worden gebruikt en ontwikkeld. In april 2012 werd een eerste reeks gegevens ontvangen van de deelnemende NPN's. Het is gericht op vier van de zes belangrijkste onderdelen van netwerken:

 • het doeltreffend betrekken van belanghebbenden door netwerkcommunicatie,
 • uitwisseling van relevante ervaringen en knowhow,
 • capaciteitsopbouw en opleiding,
 • en ondersteuning voor samenwerking en gezamenlijke acties.

Deze kwantitatieve resultaten benadrukken de hoge niveaus van betrokkenheid van de belanghebbenden en de evolutie die door de NPN's tot stand werd gebracht.

 • Gemeenschappelijke Netwerkstatistieken Synthese Rapport (2013) [PDF en]
 • Samenvatting van de resultaten met betrekking tot de gemeenschappelijke statistieken (2012) [PDF en]
 • Een overzicht van de oefening voor gemeenschappelijke statistieken [PDF en]

Verslag van het in kaart brengen van de NPN's

Dit document beschrijft de tweede ronde van de oefening voor het in kaart brengen van de NPN's; deze oefening leverde een update op van de landeninformatie die voor elke EU-lidstaat afzonderlijk werd verzameld. Het verslag bestudeert de verschillende soorten structuren van NPN's en probeert netwerkclusters te identificeren op basis van hun activiteiten of de methodologieën en instrumenten die zij gebruiken.

 • Bevindingen van de oefening voor het in kaart brengen van de NPN's van 2013: eindverslag van de synthese [PDF en]
 • Bevindingen van de oefening voor het in kaart brengen van de NPN's van 2011: eindverslag van de synthese [PDF en]

Werkdocument over NPN-programma's

The purpose of the working paper developed by the European Evaluation Network (EEN) is to support the exchange of information about evaluation, to explore the challenges in evaluating networks and to highlight the approaches used. It is based on the experience of four NRNs.

Het doel van het werkdocument dat door het Europees evaluatienetwerk (EEN) werd ontwikkeld, is het ondersteunen van de uitwisseling van beoordelingsinformatie, het verkennen van de uitdagingen bij het beoordelen van netwerken en het benadrukken van de gebruikte benaderingen. Het is gebaseerd op de ervaringen van vier NPN's.

 • Werkdocument over de beoordeling van de programma's van de nationale plattelandsnetwerken [PDF en]

Literatuuroverzicht

Dit overzicht biedt een synopsis van de „toegevoegde waarde” van netwerken zoals beschreven in de academische literatuur. Het bestudeert onder meer de volgende onderwerpen: de wijze waarop netwerken waarde toevoegt, de hindernissen voor het ontwikkelen en begrijpen van deze toegevoegde waarde en de wijze waarop de voordelen van netwerken doeltreffender zouden kunnen worden gemeten.

 • De toegevoegde waarde van netwerken aantonen: literatuurstudie [PDF en]

De toegevoegde waarde van netwerken – Ervaringen van de netwerken

Om gedetailleerdere informatie te verschaffen over de toegevoegde waarde van netwerken, hebben de NPN's een groot aantal voorbeelden gegeven van het werk dat zij uitvoeren. Deze werden gegeven in de vorm van „verhalen over de toegevoegde waarde van netwerken”, die een mix zijn van voorbeelden van goede praktijken, succesverhalen, relevante ervaringen en casestudy's.

Deze verhalen zijn gecategoriseerd per soort en volgens de belangrijkste netwerkonderdelen die ze hebben geleverd. Dit helpt bij de identificatie van relevante verhalen in deze groeiende massa informatie.


Casestudy's

Rural networks in the UK

Casestudy: plattelandsnetwerken in het Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk heeft een systeem met twee lagen ontwikkeld voor het netwerken in verband met het plattelandsontwikkelingsbeleid waarbij vier regionale structuren en een nationaal overkoepelend netwerk betrokken zijn. Deze casestudy onderzoekt hoe zij geëvolueerd zijn om aan de behoeften van hun belangengroepen tegemoet te komen in een context waarin concurrerende netwerken wijdverbreid zijn en de rol van het Britse netwerk als kanaal voor de informatiestroom van de Europese Commissie.

Download [PDF ]
Bi-lateral cooperation between Hungary and Poland

Casestudy: bilaterale samenwerking tussen Hongarije en Polen

Hongarije en Polen hebben een gezamenlijke overeenkomst ondertekend om samen te werken in het kader van de bevordering van samenwerking en de verspreiding van beste praktijken voor een waaier aan ontwikkelingsthema's. De aard en uitvoering van dit bilateraal netwerken is onderzocht, alsook de wijze waarop het geholpen heeft bij het versterken van de bestaande netwerken en opbouwen van nieuwe relaties tussen de twee landen, hetgeen de uitwerking van een soortgelijke overeenkomst tussen Hongarije en Slowakije in de hand werkt.

Download [PDF ]
Bottom-up networking around the Baltic Sea

Casestudy: bottom-up netwerken rond de Oostzee

De Oostzeecluster ontstond parallel met de strategie voor het Oostzeegebied van de Europese Unie (EUSBSR) als bottom-up proces. De activiteiten van de cluster houden verband met de strategie en richten zich op kwesties die door de netwerken worden geïdentificeerd. Acht landen nemen deel aan de cluster die zich richt op het delen van kennis en ervaringen tussen zijn leden. Deze studie onderzoekt de betrokken processen en de succesfactoren van de cluster.

Download [PDF ]

 

Belgium-Walloon self-assessment process

Casestudy: het Belgisch-Waalse proces voor zelfevaluatie

De nationale ondersteuningseenheid van het Waalse netwerk voor plattelandsontwikkeling stelde een proces voor zelfevaluatie op om het netwerk te beoordelen en een driejaarlijks activiteitenprogramma te ontwikkelen. Deze casestudy bestudeert het uitgevoerde proces en het effect op lange termijn.

Download [PDF ]