dsp_decreas_text dsp_increase_text

Sociale aspecten

Sociale inclusie en armoede in de plattelandsgebieden

Ongeveer 14% van de bevolking in de gebieden in de EU met overwegend platteland kent werkloosheidscijfers die de helft hoger zijn dan het EU-gemiddelde en er zijn gebieden waar het BBP per capita erg laag is. Het plattelandsontwikkelingsbeleid van de EU stelt daarom essentiële hulpmiddelen ter beschikking om lidstaten te helpen werkgelegenheid op het platteland te bevorderen, armoede op het platteland te kenteren, sociale exclusie aan te pakken en de levenskwaliteit op het platteland te verbeteren. Deze doelstellingen weerspiegelen de EU-groeistrategie van Europa-2020.

De EU-2020-strategie onderstreept het belang van steunregelingen die obstakels helpen weg te werken op de arbeidsmarkt en betreffende sociale inclusie, in het bijzonder voor de meest kwetsbare groepen zoals vrouwen, jongeren, oudere werknemers, etnische minderheidsgroepen en personen met een handicap. Deze regelingen omvatten onder meer onderwijsondersteuning en mogelijkheden voor een leven lang leren, modern vervoer en ICT-infrastructuur, plus verbeterde toegang tot essentiële diensten.

Plattelandsontwikkelingsprogramma’s spelen een belangrijke rol in het bevorderen van een meer inclusieve maatschappij en het omvormen van plattelandsgebieden tot een aangenamere plek om te leven.

Meer informatie over plattelandsontwikkeling, werkgelegenheid en sociale inclusie in de EU vindt u in Editie 6 van EU Rural Review.