dsp_decreas_text dsp_increase_text

Информация относно Националните селски мрежи (НСМ)

 

НСМ обединяват множество заинтересовани страни в развитието на селските райони, като основната цел е да бъде насърчена комуникацията и обмена на информация на регионално, национално и европейско ниво. НСМ организират събития, създават различни комуникационни инструменти и играят важна роля в обмена на добри практики.

НСМ осигуряват важна връзка на ниво държави-членки между националните администрации и организациите, участващи в развитието на селските райони (вкл. местните инициативни групи).

Структурата и организацията на НСМ може да бъде различна, макар че във всички случаи тяхната основна роля е да подпомагат изпълнението и оценката на Политиката за развитие на селските райони.

Повече информация относно Националните селски мрежи в Европейския съюз, може да получите от интерактивната карта, като последвате връзките към всяка държава-членка.

map pt col p FR COl France Belgium Luxembourg Ireland Uk NL Italy DE DK SL AT HU es es GR MT CY BG RO CZ SK PL LT SV FI LV EE Connect with EU