Zmniejsz tekst Zwiększ tekst

Informacje na temat Krajowych Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW)

 

KSOW zrzeszają interesariuszy z obszarów wiejskich, w celu promowania komunikacji i wymiany informacji na poziomach: regionalnym, krajowym i europejskim.

Na poziomie państw członkowskich, krajowe sieci obszarów wiejskich (KSOW) są ważnym łącznikiem pomiędzy strukturami administracyjnymi a organizacjami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich (w tym lokalnymi grupami działania).

Ich struktura i organizacja może przybierać różne kształty, choć główna rola KSOW polega zawsze na wsparciu wdrażania oraz ewaluacji polityki rozwoju obszarów wiejskich. Organizują one również wydarzenia i spotkania, tworzą rozmaite narzędzia komunikacji, które mają ważną rolę do odegrania w udostępnianiu dobrych praktyk.

Aby uzyskać dostęp do informacji na temat KSOW każdego z państw członkowskich, wybierz dowolny kraj na interaktywnej mapie Unii Europejskiej.

map pt col p FR COl France Belgium Luxembourg Ireland Uk NL Italy DE DK SL AT HU es es GR MT CY BG RO CZ SK PL LT SV FI LV EE Connect with EU