dsp_decreas_text dsp_increase_text

Публикации и медии

 

ЕМРСР предлага набор от публикации и аудио-визуални материали, показващи на практика как функционира политиката за развитие на селските райони. Публикациите имат за цел да информират аудиторията за случващото се в селските райони на Европа и за работата на ЕМРСР. В тях се обобщават данни от текущи изследвания, анализират развитието на политиката, предоставят насоки и препоръки, разказват реални истории от селските райони на Европа. Публикациите на ЕМРСР в момента са достъпни на английски, френски, немски, италиански, испански и полски.

Регистрирайте се в ЕМРСР, за да получавате нашите публикации в електронна или печатна форма – безплатно!

Разгледайте нашите аудиовизуални медийни галерии, където може да гледате видеоклипове относно проекти на ЕМРСР и ПРСР в цяла Европа, както и нашата галерия със снимки от събития на ЕМРСР и селските райони в Европа.

Нашият електронен бюлетин Rur@l Newsflash позволява да следите новините за развитието на селските райони, нови публикации на ЕМРСР и събития в селските райони на Европа.

EU Rural Review позволява да получавате информация относно различни теми в областта на политиката на развитие на селските райони и представя реални примери от Европа.

Последните новини „от кухнята“ на ЕМРСР, Националните селски мрежи и Местните инициативни групи, както и най-интересните истории от селските райони в Европа ще намерите в нашето ново списание ENRD magazine.

Можете да научите как се използват средствата от ЕЗФРСР в брошурата с проекти по ЕЗФРСР и да откриете какви нови проекти се разработват от бенефициентите в нашите селски райони!

Регистрацията в ЕМРСР дава възможност да получавате всички нови издания на нашите публикации. За поръчки на предишни издания, моля посетете EU bookshop.