dsp_decreas_text dsp_increase_text

Селско стопанство

Полупазарни стопанства

Дебатът за малките ферми придоби особено значение след последните две разширявания на ЕС през 2004 г. и 2007 г., които увеличиха броя на натуралните и полупазарните стопанства в ЕС повече от три пъти – до 11 млн. Свидетелство за нарастващия интерес към тази област е участието на около 140 души в семинара „Полупазарните стопанства в ЕС: състояние и перспективи“, проведен в Сибиу, Румъния, от 13 до 15 октомври 2010 год.

Дискусиите допринесоха за подобряване разбирането на нуждите и възможностите на полупазарните стопанства и тяхното взаимодействие с обществото и околната среда.

За целите на семинара, бе изготвен документ с предварителна информация за полупазарните стопанства в ЕС, който може да бъде изтеглен тук [PDF]

Повече информация относно семинара на ЕМРСР за полупазарните стопанства, може да намерите тук.