dsp_decreas_text dsp_increase_text

Обзор на политиката за развитие на селските райони

 

Политиката за развитие на селските райони, като част от Общата селскостопанска политика на ЕС, включва широк кръг от участници и стратегии. В този раздел ще намерите информация относно Политиката за развитие селските райони и нейното изпълнение на европейско, национално и регионално равнище.