dsp_decreas_text dsp_increase_text

Tietoja kansallisista maaseutuverkostoista

 

Kansalliset maaseutuverkostot kokoavat yhteen maaseudun monet eri sidosryhmät edistääkseen viestintää ja tietojen vaihtoa alueellisella, kansallisella ja Euroopan tasolla. Ne myös järjestävät tapahtumia, tuottavat monenlaisia viestintävälineitä ja ovat tärkeässä osassa tiedon jakamisessa hyvästä käytännöstä.

Kansalliset maaseutuverkostot tarjoavat merkittävän yhdyselimen jäsenvaltiotasolla maaseudun kehittämisessä mukana olevien kansallisten hallintoelimien ja järjestöjen välille (mukaan lukien Leader-ohjelman paikalliset toimintaryhmät).

Kansallisten maaseutuverkostojen rakenne ja organisaatio voi vaihdella, mutta kaikissa tapauksissa niiden keskeisenä tehtävänä on tukea maaseudun kehittämispolitiikan käyttöönottoa ja arviointia.

Napsauttamalla mitä tahansa maata kartalla pääset tarkastelemaan kyseisen jäsenvaltion kansallisen maaseutuverkoston tietoja.

map pt col p FR COl France Belgium Luxembourg Ireland Uk NL Italy DE DK SL AT HU es es GR MT CY BG RO CZ SK PL LT SV FI LV EE Connect with EU