dsp_decreas_text dsp_increase_text

Набор от инструменти за самооценка на НСМ

Този он-лайн набор от инструменти позволява на потребителите да наблюдават напредъка и да оценяват изпълнението на съвместните дейности, които се предприемат от НСМ, използвайки набор от различни подходи, техники и практически “инструменти”.

Самооценката не е задължителна. Тя е доброволна дейност, която ръководителите и членовете на мрежи могат да използват, за да разберат дали техните мрежи функционират добре и ефективно, за да бъдат постигнати целите. Основната задача на самооценката на НСМ е да измери и оцени изходите и резултатите от съвместната дейност. И с това се различава от оценката, която, в съответствие с Регламент на Съвета (ЕС) № 1698/2005, трябва да бъде осъществена от независими оценители, за да представи преценка за ефективността на намесите спрямо техните резултати, въздействие и нуждите, които се стремят да задоволят. Оценката изследва: степента на използване на ресурсите; ефективността и ефикасността на програмирането; социално-икономическото и екологично въздействие, както и приноса за постигането на приоритетите на Общността.

Бележки по самооценката на НСМ

Някои често задавани въпроси и лесен “стъпка по стъпка”подход към самооценката на НСМ. Още

Профили на самооценката на НСМ

Примери на подхода, с който подбрани НСМ подхождат към самооценката (с основни подкрепящи документи). Още

Практически инструменти за самооценка на НСМ

Практически примери и съвет относно съществуващи и възможни инструменти за самооценка на НСМ. Още

Поглед отвъд самооценката на НСМ

Потенциални подбуди за по-съвременни подходи към оценяването на резултатите (дори и въздействие) от дейностите на НСМ. Още